Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Wybieram Stoczek!

 

Doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i znakomita kadra nauczycielska – to wszystko oferuje Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku. Nie szukaj daleko czegoś, co masz na wyciągnięcie ręki!


Po skończeniu gimnazjum stajesz w obliczu bardzo poważnej decyzji, jaką jest wybór nowej szkoły. Przed tobą wyjazd do innego miejsca i perspektywa wyrwania się spod skrzydeł rodziców. Zastanawiasz się jednak nad tym, co tak naprawdę jest najważniejsze i jakimi kryteriami należy się kierować przy wyborze szkoły. Jest Ci przykro, że decyzja o wyjeździe oznacza rozstanie z kolegami i koleżankami. Większość tych znajomości stopniowo wygaśnie, bo jednak odległość zrobi swoje. Masz też świadomość, że w innej miejscowości będziesz obcy i zdany tylko na siebie, a tu znasz każdego i wszystko, jesteś widoczny i doceniany. A może jednak zostaniesz? Włączysz się w budowanie historii szkoły, przedstawisz swoje pomysły i propozycje, zaczniesz realizować własne marzenia? Naprawdę warto, tym bardziej że przecież uczyć trzeba się wszędzie i z tego obowiązku nikt cię nie zwolni. Dlaczego więc nie robić tego tutaj, gdzie jesteś u siebie?


Pamiętaj też, że chociaż liceum w Stoczku ma w swojej nazwie przymiotnik „niepubliczne”, nie trzeba tu płacić czesnego ani ponosić innych wydatków. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, ale nauka odbywa się zgodnie z zasadami Ustawy o oświacie i przepisami nadzoru pedagogicznego. Liceum działa od pięciu lat  i jest jedyną szkołą średnią w gminie umożliwiającą kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb są też organizowane lekcje wyrównawcze i indywidualne konsultacje. Bezpieczeństwo zapewnia system monitoringu. W szkole dyżuruje pedagog, który zawsze ma czas dla uczniów i poważnie podchodzi do każdej sprawy. Kameralna atmosfera szkoły charakteryzuje się tym, że nauczyciele poświęcają swoim uczniom więcej czasu i uwagi, nawiązują z nimi bliższe i przyjazne stosunki. Licealiści nie mają problemu z dotarciem do szkoły, gdyż Urząd Gminy w Stoczku organizuje specjalne kursy autobusów szkolnych.

Wejście do liceum od strony ul. Armii Krajowej

Języki to podstawa
W dzisiejszych czasach znajomość co najmniej jednego języka obcego to absolutne minimum. Niepubliczne Liceum w Stoczku oferuje lektoraty z języka angielskiego i rosyjskiego. W planach jest wyposażenie pracowni językowej w nowoczesny i wielofunkcyjny sprzęt multimedialny i stanowisko dyspozytorskie dla nauczyciela. Ma to ogromne znaczenie w nauce prawidłowej wymowy i akcentowania wyrazów, gdyż lektor może wtedy słuchać poszczególnych uczniów pracujących w grupach lub parach, a także prowadzić dialog z każdym z nich.

W zdrowym ciele…
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku oferuje pełnowymiarową halę sportową, w której organizowane są mecze na poziomie rozgrywek ligowych. W ramach trzech sekcji – piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz tańca nowoczesnego – uczniowie mogą korzystać z obiektów sportowych pod opieką wykwalifikowanego trenera.
Szkoła ma na swoim koncie wiele sukcesów. Drużyna piłki ręcznej zdobyła pierwsze miejsce i złoty medal w finałach Międzypowiatowej Licealiady w Piłce Ręcznej w sezonie 2008/2009. Dziewczęta z zespołu Twister’s, który wyłonił się na zajęciach sekcji tańca nowoczesnego, od dwóch lat zajmują czołowe miejsca podczas Regionalnego Przeglądu Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach.

Hala sportowa i siłownia

Zespół wokalno-taneczny TWISTER'S

Nauka w sieci
Uczniowie, którzy nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do Internetu, będą również usatysfakcjonowani. W pełni wyposażona pracownia informatyczna umożliwia zajęcia w małych grupach, gdzie uczeń przypisany jest do samodzielnego stanowiska komputerowego ze stałym dostępem do Internetu. Na terenie liceum w Stoczku działa Internet bezprzewodowy, można więc korzystać także z własnego komputera.
W szkole funkcjonuje również kafejka internetowa e-centrum z trzynastoma stanowiskami komputerowymi, z których jedno dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Licealiści zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji i zwiększeniem szansy na znalezienie dobrej pracy mogą skorzystać z szerokiej gamy kursów e-learningowych (kurs na grafika komputerowego, kurs księgowości). Oferta dotyczy również kursów z wiedzy ogólnej obejmującej zakres materiału szkoły średniej.

Pracownia informatyczna i kafejka internetowa e-centum

Trochę relaksu
Czas spędzany w szkole to jednak nie tylko nauka. Działa tu Międzyszkolne Koło Przyrodniczo-Turystyczne, organizowane są wyjazdy na tak zwane „zielone szkoły”. W zeszłym roku licealiści pojechali w Góry Świętokrzyskie, teraz planowana jest wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego. Zainteresowanie przyrodą można pogłębiać na lekcjach biologii, gdyż pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt laboratoryjny umożliwiający przeprowadzanie doświadczeń i pokazów.
Równie ważna jest kultura. Uczniowie redagują gazetkę szkolną Długa przerwa w ramach zajęć kółka dziennikarskiego, w tym roku pojadą też do warszawskiego teatru Ateneum. Zasoby biblioteki szkolnej, pełniącej zarazem rolę biblioteki publicznej, są na bieżąco uzupełniane i rozszerzane o nowe, ciekawe pozycje.

Pracownia biologiczna

Plany na przyszłość
Prowadzące szkołę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach i cały czas stara się pozyskiwać środki unijne na realizację planu rozwojowego liceum. Głównym celem jest wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych. To pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do czekającego ich egzaminu maturalnego i, co za tym idzie, do późniejszych studiów na wybranej uczelni wyższej. Doskonałym przykładem jest projekt Na terenach wiejskich też można… dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozyskane środki pozwoliły na organizację zajęć z przedsiębiorczości, języka angielskiego (Business English), a także z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz ochrony przyrody i ekologii ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych w gospodarce i możliwości wykorzystania zasobów środowiska w działalności gospodarczej.

Mówię o tym wszystkim, aby jeszcze raz zachęcić Was do kontynuowania nauki na terenie naszej gminy. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, słuchałem Waszych wypowiedzi i poważnie się nad nimi zastanawiałem. Wziąłem pod uwagę Wasze argumenty i dlatego właśnie staram się, aby oferta liceum była jeszcze bardziej atrakcyjna, a warunki nauki na wysokim poziomie. Pomyślcie o tym, bo podejmujecie jedną z ważniejszych życiowych decyzji.

 

 


Wójt Gminy Stoczek

/-/ Mieczysław Wójcik

 

 


 

Proces rekrutacji:

Wypełnione podanie należy złożyć osobiście do dnia 26 maja 2010r. do godz. 13:00 (oprócz sobót i dni świątecznych) w sekretariacie liceum w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w załączeniu wzór podania)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwie fotografie o wymiarach 37 x 52 mm

 

Uwaga: Dokumenty należy składać w niżej wymienionych terminach:

 1. od 12 maja (środa), od godz. 10:00 do  26 maja (środa), do godz. 13:00 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych  kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów
 2. od 18 czerwca (piątek), do  22 czerwca (wtorek), do godz. 13:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.
 3. od 25 czerwca (piątek), od godz. 11:00 do 28 czerwca (poniedziałek), do godz. 14:00 kandydaci składają do nie więcej niż trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu z części humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność  z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 4. od 28 czerwca (poniedziałek), godz. 14:00 do 1 lipca (czwartek), godz. 14:00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;
 5. do 1 lipca (czwartek), do godz. 14:00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły
 6. 1 lipca (czwartek), od godz. 14:00 do 5 lipca (poniedziałek), do godz. 14:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
 7. 5 lipca (poniedziałek), godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły,

 

Dokumenty powiązane:

 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.