Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Dobiegają końca prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Stoczek

 

17 stycznia w remizie OSP przy budynku Urzędu Gminy odbyło się ostatnie już spotkanie zespołu zadaniowego oraz zespołu konsultacyjnego w ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020.

 

Zespoły zostały powołane zarządzeniem Nr 36/2013 Wójta Gminy Stoczek z dnia 24 września 2013r.. W  ich skład wchodzą następujące osoby:

 

Zespół zadaniowy:


Renata Flak - Przewodnicząca/ Zespołu 
Hubert Boguta  - Sekretarz Zespołu 
Członkowie Zespołu:
1.    Marzena Chmura
2.    Adam Strąk
3.    Tomasz Kowalczyk
4.    Jolanta Kowalik
5.    Zuzanna Gago
6.    Sylwia Tryc
7.     Agnieszka Olędzka
8.    Zenon Bala


Do zadań członków Zespołu należy w szczególności:

a)    aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu,
b)    udział w tworzeniu szczegółowego harmonogramu prac Zespołu,
c)    udział w sporządzaniu analiz, opracowań i projektów
d)    udział w warsztatach w zakresie przedmiotu prac Zespołu,
e)    identyfikacja ewentualnych problemów i zgłaszanie propozycji usprawnień w     procesie aktualizacji,

Zespół konsultacyjny:


1.    Paweł Stelmach
2.    Grażyna Krzyżanowska
3.    Wanda Jednorałek
4.    Zbigniew Kłusek
5.    Dorota Rydzewska
6.    Dorota Kłusek
7.    Tadeusz Danaj
8.    Marcin  Ilczuk
9.    Renata  Kozanka
10.     Henryk Sobieski
11.     Zbigniew Szczechura
12.     Mariola Książek

 

Zespół konsultacyjny został powołany w celu zapewnienia partycypacji społecznej w procesie aktualizacji strategii Rozwoju Gminy Stoczek, a jego członkowie służyli głosem doradczym podczas warsztatów oraz prac nad w/w dokumentem.Strategia Rozwoju jest dokumentem planistycznym, który ma na celu długofalowe wyznaczenie celów i kierunków rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy przy uwzględnieniu panujących warunków i możliwości dzięki czemu mają zostać zaspokojone potrzeby mieszkańców, a tym samym zostanie podniesiona jakość ich życia. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020, możliwa jest dzięki udziałowi Urzędu Gminy w projekcie  "Profesjonalny Urząd - kompetentny urzędnik", realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem prac na aktualizacją strategii projekt dokumentu zostanie przedstawiony podczas najbliżej Sesji Rady Gminy, która planowana jest 29 stycznia 2014r.

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty

Zdjęcia: Archiwum UG

Data publikacji: 20 styczeń 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator