Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Informacja Wójta Gminy Stoczek w sprawie należytej segregacji odpadów komunalnych

  2015-10-28 08:05

  Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek przyjęty Uchwałą Nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013 r., Wójt Gminy Stoczek informuje, iż zostaną przeprowadzone kontrole należytej segregacji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

  Pierwsza kontrola prowadzona będzie na terenie miejscowości Stoczek w dniu 6 listopada 2015r. W pozostałych miejscowościach kontrole przeprowadzane będą bez wcześniejszego powiadomienia mieszkańców.

 • Gmina Stoczek uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych Słuchu u dzieci ze szkół podstawowych.

  2015-10-23 13:30

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu,  KRUS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek- Człowiekowi” realizuje w bieżącym roku szkolnym ogólnopolski program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych  w gminach wiejskich, nad którym honorowy patronat objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki.

 • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - zmiana czasu na "zimowy"

  2015-10-22 13:02

  W nawiązaniu do pisma Państwowej Komisji Wyborczej informuję, iż w dniu 25 października 2015r. nastąpi zmiana czasu na "zimowy" (zmiana wskazań zegarów  z godziny 3.00 na godzinę 2.00).

   

  Lokale obwodowych komisji wyborczych będą czynne od 7.00 do 21.00. O powyższym fakcie przypominam w celu uniknięcia nieporozumień z wyborcami, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, a nie wezmą pod uwagę wskazanej wyżej zmiany.

   

  Wójt

  /-/  Mieczysław Wójcik

 • Niespodziewane wyróżnienie dla OSP Topór

  2015-10-22 10:58

 • Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży

  2015-10-22 10:26

  Już po raz drugi młodzież z Gimnazjum oraz NLO w Stoczku miała okazję rozpocząć rok szkolny od nietuzinkowego wydarzenia. 18 września grupa 21 uczniów wyjechała do Małopolski, niemal że do serca polskich Tatr, aby uczestniczyć w Polsko – Ukraińskiej Wymianie Młodzieży. Miejscem realizacji zajęć warsztatowych zaplanowanych w ramach projektu był Poronin, a dokładnie ośrodek „Baca”, położony w tej miejscowości.

 • Badania USG dla rolników

  2015-10-22 09:26

  14 października 2015 roku stacjonował przy Urzędzie Gminy mobilny gabinet USG, który prowadził bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycy. W godz. od 9 – 17 przebadano 38 pacjentów. Każdy pacjent otrzymał wyniki oraz kierunkowe informacje dotyczące dalszego postępowania.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku w czołówce najlepszych Jednostek OSP z subregionu siedlecko – ostrołęckiego!

  2015-10-20 10:39

 • Konsultacje projektu „ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI..."

  2015-10-20 09:47

  Wójt Gminy Stoczek  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Stoczek  z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2016”. w formie zgłaszania uwag, wniosków do całości projektu programu z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii .

   

 • KONDOLENCJE

  2015-10-16 15:21

 • Mieczysław Wójcik został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi

  2015-10-16 13:37