Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Zakończenie realizacji projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

  2015-08-11 14:57

   

  Zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu edukacyjnego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 • Zaproszenie na festyn

  2015-08-10 08:26

 • Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  2015-08-10 08:10

  Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

  .....

 • Informacja Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku

  2015-08-07 09:53

  Szanowni Państwo !


  W związku z brakiem wody w ujęciu w Tończy, informujemy Państwa, iż w przypadku całkowitego braku wody w danym dniu, będzie ona dostarczana Państwu w godzinach od 11.00 do 15.00 przez ZGK, po uprzednim zgłoszeniu.
  Zapotrzebowanie należy zgłaszać telefonicznie, w godzinach od 7.00 do 10.00 pracownikom ZGK.

  Numer telefonu do ZGK w Stoczku:
  (25) 691-90-00.

  Z poważaniem:

  Michał Tontarski

  Prezes ZGK w Stoczku

 • I „Nocne” Mistrzostwa Gminy Stoczek

  2015-08-07 09:00

  W sobotę 1 sierpnia 2015 roku na Orliku w Grygrowie odbyły się I „Nocne” Mistrzostwa Gminy Stoczek w Piłce Nożnej.

 • Ostrzeżenie: upały powyżej 30˚C

  2015-08-05 14:59

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega: do soboty 8 sierpnia temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek

  2015-08-04 15:12

  W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (wysokie temperatury, brak opadów) w ostatnim czasie doszło do znacznego obniżenia poziomu wód głębinowych i gruntowych. Z uwagi na wysoką temperaturę znacznie podniósł się poziom zużycia wody, w wyniku czego w kilku miejscowościach gminy Stoczek, korzystających z ujęcia wody w Tończy mieszkańcy borykają się z problemem niskiego ciśnienia bądź całkowitego braku wody. Dlatego Wójt Gminy Stoczek zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o racjonalne wykorzystanie wody, a w szczególności o nie używanie wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, trawników, uzupełniania oczek wodnych, mycia pojazdów i sprzętu rolniczego oraz pobierania wody  do celów innych niż socjalno – bytowe.

  Jednocześnie apeluję do wszystkich odbiorców wody – właścicieli i zarządców budynków o usunięcie wszelkich nieszczelności, które mogą powodować ubytek wody. Podkreślam również, że moralnym obowiązkiem każdego mieszkańca powinno być poinformowanie ZGK o nielegalnym pobieraniu wody z hydrantów.

  W przypadku całkowitego braku wody przez dłuższy okres czasu zostanie ona dowieziona przez ZGK Stoczek. Mieszkańców, u których wystąpi taka potrzeba proszę o zgłaszanie konieczności dowozu wody do ZGK, pod numerem tel.(025) 691-90-00. W przypadku dużego zapotrzebowania na dowóz wody zostanie opracowany harmonogram, który będzie umieszczony na stronie internetowej urzędu oraz ZGK.

   

  Wójt Gminy Stoczek
  Mieczysław Wójcik

 • Zaproszenie na szkolenie dla młodych rolników

  2015-07-31 08:33

 • Nowa perspektywa finansowa dla młodych rolników w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

  2015-07-30 15:52

  Agencja Restrukturyzacji i Ministerstwa Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków o przyznanie premii z PROW na lata 2014-2020 młodym rolnikom. Wnioski o dofinansowanie można składać w dniach od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku. Wsparcie zostanie przyznane w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Proces ubiegania się o dotacje nie jest skomplikowany, a zdobyty tą drogą kapitał może stanowić doskonałe źródło finansowania, które sprawi, że gospodarstwo stanie się wydajnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

 • Trwa nabór wniosków na zalesianie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

  2015-07-30 14:31

  Jeszcze do 17 sierpnia 2015 roku można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie na zalesienie to oferta adresowana do tych rolników,  którzy zdecydowali się obsadzić swoje grunty lasem. O pomoc ubiegać się mogą także jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR.