Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Zaproszenie - Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2014

  2014-08-21 13:35

   

 • Konkurs dla rolników i sołtysów

  2014-08-19 08:44

  Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Węgrowie zaprasza rolników i sołtysów z terenu powiatu węgrowskiego do udziału w V edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

  Eliminacje powiatowe Konkursu odbędą się:

  29 sierpnia 2014r. (piątek) godz. 10:00

  w Sali Konferencyjnej na ul. Piłsudskiego 23

  (I piętro - Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie).

 • Czy w Stoczku będą chętni na mieszkania komunalne?

  2014-08-14 12:23

  W związku z sygnałami docierającymi do Urzędu Gminy Stoczek o braku mieszkań na terenie gminy Wójt wraz z Spółdzielnią Mieszkaniową „Podlasianka” w Węgrowie rozważają możliwość budowy wielorodzinnego bloku komunalnego z mieszkaniami o różnym metrażu oraz standardzie wykończenia. Budynek miałby stanąć przy ulicy 3 –go Maja na placu obok Ośrodka Zdrowia w Stoczku.

   


  Mieszkańcy Gminy Stoczek, którzy byliby zainteresowani kupnem mieszkań proszeni są o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety oraz złożenie jej w Urzędzie Gminy lub przesłanie na adres; urzad@stoczek.net.pl. Zainteresowanych zachecemy również do kontaktu telefonicznego bądź osobistego z Urzędem Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, (referat rolnictwa i planowania przestrzennego);  tel. 25 691 – 90 – 20 wew. 29.

 • Informacja z zebrania wiejskiego w Drgiczu

  2014-08-14 08:48

  11.08.2014r w miejscowości Drgicz odbyło się zebranie wiejskie w którym oprócz mieszkańców uczestniczyli również: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek, Michał Tontarski – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Stoczku oraz Sylwia Tryc – pracownik urzędu gminy. Spotkanie poprowadził Wójt Gminy, który według poniższego porządku kolejno omawiał wszystkie punkty.


  Porządek spotkania:
  1. Informacja o stanie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej.
  2. Omówienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Omówienie możliwości skorzystania z programu „Wyprawka szkolna 2014/2015”.
  5. Konsultacje społeczne dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% w sklepie wielobranżowym w Drgiczu.
  6. Sprawy różne.

 • "Wyprawka szkolna"

  2014-08-14 08:38

  Informacja
  Wójta Gminy Stoczek
  w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom z terenu gminy Stoczek .

   

  Działając na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U z 2014r.  poz. 1024 ) Wójt Gminy Stoczek informuje, iż wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników na rok szkolny 2014/2015 w ramach programu „Wyprawka szkolna” należy złożyć w terminie do dnia 12 września 2014r. Wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015......

 • W gminie Stoczek rozdano pierwsze Karty Dużej Rodziny

  2014-08-12 08:53

  Rodziny, które jako pierwsze złożyły wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą już korzystać ze zniżek w ramach programu "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny".

  Do tej pory Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku wydał  22 karty dla 4 rodzin, kolejne wniski o wydanie kart są ropatrywane.


  Karta Dużej Rodziny dostępna jest dla rodzin, które mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Warto podkreślić, że karta dostępna jest dla wszystkich rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Wydawana jest ona bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

   

 • Podsumowanie zajęć ze specjalistami w KIS w Stoczku

  2014-08-12 08:47

   

  Klub Integracji Społecznej w Stoczku zbliża się do finału działań realizowanych  w bieżącej edycji, czyli podczas pilotażu Systemu Certyfikacji Klubu. Dotychczas odbyły się: warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli KIS, promocja pilotażu na stronie internetowej gminy i w lokalnej prasie, sporządzenie raportu z pilotażu, administracyjno- finansowa koordynacja działań, praca socjalna z uczestnikami. Z końcem lipca zakończono szeroki blok zajęć dla uczestników ze specjalistami z różnych dziedzin...

 • Konkurs na zatrudnienie Głównego Księgowego w biurze LGD „Bądźmy Razem”

  2014-08-12 08:28

  Konkurs na

  Zatrudnienie Głównego Księgowego w biurze LGD „Bądźmy Razem”
  do prowadzenia kompleksowej obsługi księgowej
  dla
  Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w Łochowie
  ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów
  tel.: 22 300 14 55, e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.pl
  strona internetowa: www.lgdbadzmyrazem.pl

 • Badanie ph gleb na terenie Gminy Stoczek

  2014-08-11 10:40

  W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

 • Działania podejmowane w ramach „Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”

  2014-08-11 09:52

  logo POKL

  PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Minął kolejny miesiąc realizacji zadań wpisanych w projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”.