Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Pozyskano środki na kolejne inwestycje

  2014-05-14 08:58

  Gmina Stoczek wykorzystując ostatnią możliwość aplikowania o środki niewykorzystane w perspektywie finansowej 2007-2013 złożyła w naborze, który prowadziła Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” aż 4 wnioski projektowe. Spotkały się one z dużym uznaniem oceniających zajmując wysokie pozycje na listach rankingowych, a tym samym gwarantując pozyskanie dofinansowania.


  Urząd Gminy w Stoczku aplikował o najwyższą dotację – 87 950zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów przy obiektach użyteczności publicznej tj. hali sportowej oraz biblioteki w Stoczku przy ulicy Armii Krajowej polegające na utwardzeniu placu oraz budowie chodnika”. Całkowity koszt zadania będzie wynosił 134 713, 50zł


  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek złożyło dwa projekty:
  • „Wykonanie nagrobków ks. Jana Lipki – kanonika Podlaskiego, 1888r. oraz Ś.P Ewy z Matusewiczów-Butowtowa, 1885r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Stoczku”.- całkowita wartość zadania: 31 760,77zł, dotacja:25 408,62zł.
  • „Świadomość ekologiczna szansą na poprawę jakości życia i wzrost aktywności mieszkańców gminy Stoczek”. –całkowita wartość zadania: 49 947,60zł, dotacja: 39 958,08zł


  Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku aplikowała po środki na wsparcie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Stoczku”. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 16 037,00zł, dofinansowanie: 12 829,60zł.

   

  Wartość inwestycji opiewa łącznie na kwotę 232 458,87zł. Wszystkie projekty zostaną zrealizowane jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym, a o ich przebiegu będziemy informować w kolejnych numerach gazety oraz na stronie internetowej www.stoczek.net.pl

 • Zapraszamy na III Otwarte Mistrzostwa Gminy Stoczek w Piłce Nożnej

  2014-05-09 14:58

   

   

 • Pożegnanie III klasy NLO

  2014-05-08 08:38

  W dniu 28 kwietnia 2014 roku w budynku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczystość pożegnania Klas III NLO. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.30, akademię poprowadzili uczniowie pierwszej i drugiej klasy liceum, którzy  pożegnali koleżanki  i kolegów z klasy trzeciej.

   

   

   

 • „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

  2014-05-08 08:14

  Na rok szkolny 2014/2015 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował VII edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

   

   

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka

  2014-05-05 09:40

  Druhny i Druhowie
  Ochotniczych Straży Pożarnych

   

  Z okazji Dnia Strażaka obchodzonego 4 maja w dniu kiedy to Kościół Katolicki wspomina św. Floriana – męczennika i patrona wszystkich strażaków w imieniu samorządu oraz mieszkańców Gminy Stoczek przekazuję najszczersze wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim tym, którzy zawodowo oraz społecznie pełnią tę piękną, pełną tradycji służbę.

   

  Dziękujemy za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za chronienie oraz ratowanie ludzkiego życia. Nie sposób nie zauważyć, że wasza działalność jest również fundamentem do budowania w lokalnych społecznościach poczucia więzi oraz odpowiedzialności za Naszą „małą ojczyznę”. Dzięki podejmowanym przez strażaków akcjom społecznym możemy zaszczepić w młodych ludziach chęć niesienia pomocy innym, zmieniania na lepsze otaczającej nas rzeczywistości, ale również pokazać w jaki sposób połączyć tradycję z nowoczesnością.

   


  Niech służba ludziom i Ojczyźnie przynosi Wam niesłabnącą satysfakcję, budząc przy tym szacunek otoczenia. Życzę szczęśliwych powrotów z akcji, licznych sukcesów w działalności pożarniczej oraz życiu osobistym.

   

  Serdeczne życzenia kieruję również do Waszych bliskich, niech ich miłość i wyrozumiałość umacnia Was w pełnieniu zaszczytnej, ale również trudnej służby stanowiąc tym samym oparcie w ciężkich chwilach.

   

  Z wyrazami szacunku

  Mieczysław Wójcik
  Wójt Gminy Stoczek
  Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP

   

 • Okres wytężonej pracy i dużych zmian.

  2014-05-02 16:51

   

  1 maja 2014 roku minęła dziesiąta rocznica historycznego poszerzenia Unii Europejskiej o Polskę i dziewięć innych krajów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doprowadziło do istotnych zmian w funkcjonowaniu naszego kraju oraz w świadomości obywateli. Polska przestała być gorszą częścią Europy.


  Dzięki akcesji zyskaliśmy możliwość wykorzystywania środków europejskich, które przez kolejne lata przyczyniały się do poprawy szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce. Wyremontowane chodniki, ulice na wsiach i w miastach, ścieżki rowerowe, kanalizacja (34 tys. km sieci), oczyszczalnie ścieków (wybudowano/przebudowano ich 650), światłowody (35 tys. km internetu szerokopasmowego, 500 tys. gospodarstw otrzymało dofinansowanie do dostępu do internetu), wodociągi (11 tys. km sieci wodociągowej) i ogrom inwestycji w kapitał ludzki wszystko to w dużej mierze finansowane było właśnie ze środków unijnych.


  Również Gmina Stoczek dostrzegła w funduszach europejskich sprzymierzeńca i już od 2002r, kiedy to uruchomiono programy przedakcesyjne (SAPARD, PAOW) stała się ich beneficjentem realizując projekty o charakterze infrastrukturalnym. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju tuż obok inwestycji w infrastrukturę konieczne było budowanie kapitału społecznego dlatego realizowano również tzw. projekty „miękkie”. Od 2002r. do końca 2013r. Gmina Stoczek zrealizowała projekty na łączną kwotę ponad  41 mln złotych.

 • Konkurs Plastyczny z Twórczości Kornela Makuszyńskiego - sukcesy dzieci z Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Stoczku.

  2014-05-02 15:04

  W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Augusta Cieszkowskiego w Węgrowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego z Twórczości Kornela Makuszyńskiego.
  3 kwietnia otworzono pokonkursową wystawę wszystkich nadesłanych na konkurs prac. Spośród 110 nadesłanych prac jury przyznało aż 14 nagród dzieciom z Gminnego Przedszkola w Stoczku oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku.

 • Gimnazjum w Stoczku - „Szkołą YPEF”

  2014-05-02 08:20

  W dniu 29.04.2014 r. odbył się kolejny – IV, krajowy etap „Międzynarodowego Konkursu YPEF – Młodzież w lasach Europy”, organizowanego w Polsce przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu we współpracy z Lasami Państwowymi. Głównym celem konkursu jest  promocja wiedzy o bioróżnorodności europejskiej przyrody i zrównoważonym rozwoju w leśnictwie, a przede wszystkim wiedzy o lasach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Tematyka konkursu obejmuje wiadomości z zakresu przyrody, geografii, ochrony przyrody i  nauk leśnych dotyczące lasów Europy.

  W tym roku Gimnazjum w Stoczku zostało wybrane przez organizatorów „Szkołą YPEF” – czyli szkołą, w której odbywały się zmagania konkursowe, w których brali udział uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Łochów.

   

   

 • Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Stoczek

  2014-04-29 12:50

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 2013r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U z 2013r, poz. 1399) jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek

  2014-04-29 11:46

  Stoczek dn. 28.04.2014r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  W związku z realizacją zadania pn.„ Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Stoczek oraz Drgicz, gm. Stoczek”

  i n f o r m u j ę,


  że w maju 2014 roku, pracownicy Biura Projektów i Realizacji Inwestycji „PROJEKTOR” Siedlce ul. Okrężna 56, będą dokonywać uzgodnień przebiegu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do poszczególnych nieruchomości.


  Zainteresowane osoby proszę o udostępnienie nieruchomości.


  W przypadku nieobecności na nieruchomości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

  505 874 176 - Pan Michał Koźluk.  Wójt Gminy Stoczek
  /-/mgr Mieczysław Wójcik