Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Zebranie wiejskie w Drgiczu - 11.08.2014r.

  2014-08-07 08:33

  Stoczek, dn. 07.08.2014r.

   


  SZANOWNI MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI
  DRGICZ  Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 11.08.2014r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w domu sołtysa wsi Drgicz.

   

  Porządek zebrania:
  1. Informacja o stanie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej.
  2. Omówienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Omówienie możliwości skorzystania z programu „Wyprawka szkolna 2014/2015”.
  5. Konsultacje społeczne dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% w sklepie wielobranżowym w Drgiczu.
  6. Sprawy różne.

   

  Wójt Gminy Stoczek
  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Informacja dotycząca wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 07 września 2014r.

  2014-08-04 12:14

   

 • Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  2014-08-04 11:13

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuję o terminie składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2014 roku.

 • 57 Wyścig Dookoła Mazowsza – Lotto Mazovia Tour

  2014-08-04 10:00

  Ponad 20 ekip kolarzy z 11 krajów wzięło udział w 57 Wyścig Dookoła Mazowsza – Lotto Mazovia Tour, który rozpoczął się 28 lipca w Warszawie, a zakończył 2 sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim. Kolarski wyścig szosami Mazowsza, pod różnymi nazwami, organizowany jest od 1951 roku, a na jego trasach pojawiali się najlepsi polscy kolarze, jest to  najdłuższa, obok Tour de Pologne impreza krajowa. Trasa tegorocznego wyścigu liczy 821 kilometrów.


  31 lipca odbył się IV etap wyścigu WARSZAWA -WESOŁA – WYSOKIE MAZOWIECKIE, którego trasa przebiegała przez gminę Stoczek. Kolarzy mogliśmy dopingować na trasie Gruszczyno-Stoczek-Stare Lipki. W tym dniu zawodnicy przejechali 216 kilometrów, z przeciętną prędkością 36, 39 km/h.

   

 • Informacja o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015

  2014-08-04 09:41

   


  Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 1 września 2014 roku.

 • Bociany w gminie Stoczek policzone.

  2014-08-04 09:08

   

  Bociana białego (Ciconia ciconia) nie trzeba przedstawiać – jest chyba najbardziej rozpoznawalnym ptakiem w Polsce. Ze względu na dosyć duże rozmiary, niewielki strach przed człowiekiem, przejawiający się min gniazdowaniem w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich oraz pomocą w walce ze szkodnikami (wbrew powszechnej opinii bocian zdecydowanie woli zjadać gryzonie niż żaby) ptak ten  od dawna pełni ważną funkcję w kulturze i folklorze, zwłaszcza polskiej wsi.

  W Gminie Stoczek na obszarze ponad 144 km2 znajduje się 48 bocianich „m”, z czego w tym roku 45 to gotowe gniazda, a 3 to przygotowane platformy czekające na swoich lokatorów.  Z 45 istniejących gniazd 2 na pewno w tym roku nie były zajęte przez bociany, w 5  zajętych lub odwiedzanych przez bociany gniazdach nie doszło do złożenia jaj; z jednego gniazda wszystkie jaja zostały wyrzucone, natomiast w pozostałych 37 gniazdach  wykluły się pisklęta – w sumie 118 młodych ptaków. Daje to średnią 3,2 młodego na każdą parę z sukcesem lęgowym.

 • 70 rocznica Powstania Warszawskiego

  2014-07-31 11:00

   

  "Sierpień dziś w mieście rozgorzał,
  Na piętrach, dachach, w piwnicach,
  Promienny i krwawy jak zorza,
  Radością pogonił w ulicach. (...)
  Warszawa rzuciła swe dzieci
  Po jutra wolnego nadzieję"

  E.Chudzyński

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach RPOWM Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

  2014-07-29 15:52

  logo POKL

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
  i przedsiębiorczości na Mazowszu
  Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK

  2014-07-29 12:32

  INFORMACJA

  WÓJTA GMINY STOCZEK


  dla mieszkańców posiadających indywidualne szamba przydomowe


  Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399) w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

   

  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu,
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.

   

  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w terminach gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stoczek Uchwałą Nr XXIX/200/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek .


  W przypadku kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych mieszkańcy zobowiązani są do okazania zawartej umowy oraz dowodu uiszczania opłat za ww usługi.


  Uchylanie się mieszkańców od wykonania powyższego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji ustalającej obowiązek opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych.

  Uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stoczek zgodnie z decyzją Wójta Gminy: RPO 6233.1.2011 z dnia 13.01.2011r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek.

   

  Wójt Gminy Stoczek
  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Klub Integracji Społecznej uzyskał certyfikat próbny.

  2014-07-25 10:00

   

  21 lipca 2014r. Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat próbny na okres 3 miesięcy. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki spełnieniu przez KIS wymaganych kryteriów dotyczących: bazy lokalowej, kadry, organizacji, realizowanych usług i współpracy lokalnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie.