Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Wspieramy misje w Afryce

  2014-01-15 15:26

  Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze współpracując z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci, kolejny raz zaangażowała się  w Kolędowanie Misyjne.

 • Trwa nabór osób zainteresowanych do udziału w zajęciach Klubu Integracji Społecznej (KIS)

  2014-01-14 09:52

  Uczestnikami KIS mogą być:
  - osoby bezrobotne  oraz zamieszkałe na terenie gminy Stoczek.


  Nabór uczestników prowadzony jest od 10.01.2014r. do 31.01.2014r.

   

  Osoby zainteresowane poradnictwem psychologicznym, prawnym  i z zakresu doradztwa zawodowego proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku, ul. Węgrowska 22, tel. (25) 691-91-60.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku realizuje pilotaż Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej.

  2014-01-14 09:38

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku od grudnia 2013r.  do 31 sierpnia 2014r. realizuje pilotaż Systemu Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej (SC KIS) w ramach projektu pn.

  „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”

  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytetu I: Zatrudnienie i integracja społeczna,

  Działania 1.2: Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

  Wartość projektu to 105.708,00zł (85% - 89.851,80zł środki Unii Europejskiej, 15% - 15.856,20zł środki Budżetu Państwa).

   

   

 • „Wieczór Kolęd” w Szkole Podstawowej w Toporze

  2014-01-14 08:50

  Kultywując piękną, staropolską tradycję śpiewania kolęd, od kilku lat w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Toporze organizowany jest „Wieczór Kolęd”. W tym roku uroczystość odbyła się 10 stycznia.

 • „Gminny Program Usuwania wyrobów zawierających azbest”

  2014-01-10 13:46

   

  Gmina Stoczek czynnie bierze udział w realizacji jednego z ważniejszych celów, a co za tym idzie priorytetów dokumentów strategicznych administracji wszystkich szczebli terytorialnych, którym jest  likwidacja wyrobów niebezpiecznych w tym zawierających azbest. Dokumentem który określa zasady realizacji tego celu jest „Gminny Program Usuwania wyrobów zawierających azbest”. Działanie podejmowane przez Gminę stoczek w ramach programu cechuje Wysoka skuteczność, którą  kształtuje konsekwencja w działaniu i cykliczność akcji promocyjno-informacyjnych.

  W 2013r. dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wartość wynosiła  45 515,52  zł udało  się zutylizować 5 268m2 azbestu zdemontowanego w 34 gospodarstwach z terenu Gminy Stoczek....

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK

  2014-01-10 13:34

   

   

   

   

   

   

 • Zebranie wiejskie w Drgiczu - 13.01.2014 r. godz. 18:00.

  2014-01-08 16:19

  Stoczek, dn. 08.01.2014r.

   

  Mieszkańcy miejscowości
  Drgicz

   

  W związku z przystąpieniem do prac nad projektem pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Drgicz” zapraszam Państwa na zebranie wiejskie, które odbędzie się dn. 13.01.2014 r. o godz. 18:00 w mieszkaniu Pana Sołtysa.


  Ze względu na krótki termin aplikowania o środki UE proszę o niezawodne przybycie w celu podjęcia ostatecznych decyzji, za co z góry serdecznie dziękuję.

   

   

  Wójt Gminy Stoczek
  /-/  Mieczysław Wójcik

   

   

 • Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie systemowym pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”

  2014-01-08 12:03

  logo POKL

   

  PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuję, że w 2014r. kontynuuje realizację projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


  Uczestnikami w/w projektu mogą być osoby spełniające jednocześnie poniższe kryteria:
  - osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
  - będące w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych (od 20 do 60 roku życia),
  - korzystające z pomocy społecznej,
  - zamieszkałe na terenie gminy Stoczek.

 • Wójt Gminy Stoczek uczestniczył w spotkaniu opłatkowym władz z Biskupem Antonim Dydyczem w Drohiczynie

  2014-01-08 10:20

  W sobotę, 4 stycznia 2014r. Biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz po raz dwudziesty spotkał się z przedstawicielami władz różnych szczebli województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, aby podzielić się opłatkiem. W uroczystości udział wzięli między innymi posłowie, senatorowie, wicepremier Janusz Piechociński, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski oraz radni wojewódzcy, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, a także reprezentanci formacji mundurowych. Wśród licznych gości Gminę Stoczek reprezentował Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy.

   

 • Życzenia Wójta Gminy Stoczek

  2013-12-30 09:39