Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek

  2014-04-17 11:20

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójta Gminy Stoczek
  z dnia 15 kwietnia 2014r.
  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
  obwodowych komisji wyborczych  Na podstawie art.16§1, art.61a i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 ze zm.) Uchwały Nr XVII/183/ 2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu  Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2014r. poz. 231 ) podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

   

   

   

   

  Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godz.7.00–21.00.

  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 wyznaczona jest dla celów głosowania korespondencyjnego


  Wójt Gminy

  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek

  2014-04-17 11:11

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
  z dnia  15 kwietnia  2014r.
  w sprawie  zwołania XXXVIII  Sesji Rady Gminy Stoczek

   

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XXXVIII zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku w dniu 28 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy  i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5...

   

 • Bezpłatne konsultacje specjalistyczne

  2014-04-17 08:15

  logo POKL

  PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stoczek do skorzystania z indywidualnych konsultacji  w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • psychologicznego
  • specjalisty w zakresie prewencji i niebieskiej karty.

   

   

  Konsultacje prowadzone będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.

   


  Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 22 lub telefoniczny (025- 691-91-60) w celu uzgodnienia terminu konsultacji.

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczeństwo w Internecie” w Szkole Podstawowej w Stoczku

  2014-04-16 12:57

  W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Stoczku bierze udział w programie „Aktywna edukacja”, którego celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się oraz wsparcie w określeniu zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy.

   

  W ramach jednego z zadań realizowanych przez zespół koordynatorów szkolnych zorganizowano dla uczniów konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Internecie”, który został rostrzygniety 04 kwietnia 2014 r.

  I Miejsce w kategorii klas I-III- Praca Wiktorii Rydzewskiej

  I Miejsce w kategorii klas IV-VI - Praca Krystiana Nowaka

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie

  2014-04-16 10:02

   

   

   

  Wójt Gminy Stoczek przypomina, iż pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą  w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2014.

   

  Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków jest prowadzona przez pracowników Referatu Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 13.

   

  Dodatkowo w poniedziałki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00 w budynku Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 1 odpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy MODR O/Siedlce-TZD Węgrów.

   

  Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija z dniem 15 maja 2014r.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy pracowników urzędu !!!

 • Zajmowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

  2014-04-16 09:56

  KOMUNIKAT
  Agencji Nieruchomości Rolnych
  Oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  w sprawie bezumownego użytkowania gruntów
  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej ze Stoczka wzięli udział w Targach Pracy

  2014-04-14 09:46

  W ramach aktywizacji zawodowej 4 kwietnia uczestnicy KIS wzięli udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości organizowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

   

   

 • Dziewczęta z SP Grygrów awansowały do finału w zawodach unihokeja regionu siedleckiego

  2014-04-08 15:24

   

   

 • "Noc Sów” w Stoczku.

  2014-04-08 08:11

  W pierwszy weekend kwietnia br. w całej Polsce odbyła się ogólnopolska akcja edukacyjna pod nazwą „Noc Sów”, organizowana przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie (www.ptakipolskie.pl) oraz Stowarzyszenie Ochrony Sów (www.sowy.sos.org.pl)

  W Stoczku „Noc Sów”, prowadzona przez Marcina Ilczuka – nauczyciela biologii w miejscowym Gimnazjum, odbyła się w nocy z 4 na 5 kwietnia. Grupa 17 uczniów, w piątek 4 kwietnia, o godzinie 18.30 spotkała się w szkole, gdzie wysłuchała prelekcji dotyczących różnych zagadnień z życia sów, obejrzała film „Sowy polski” autorstwa nieżyjącego już przyrodnika – Artura Tabora, oraz uczestniczyła w konkursie wiedzy o sowach.  Po zajęciach w sali szkolnej uczniowie wraz z Przewodnikiem udali się w teren na spotkanie „oko w oko” z tajemniczymi nocnymi ptakami. Wycieczka trwała niemal 3 godziny, i co prawda zaowocowała tylko odzywającym się jednym puszczykiem, ale pozwoliła uczniom namacalnie poznać jeden ze sposobów badania występowania sów.

   

 • Urząd Gminy w Stoczku pozyskał fundusze na zatrudnienie asystentów rodziny.

  2014-04-07 08:53

  Asystent rodziny jest nową profesją w systemie opieki społecznej, której cechami charakterystycznymi są kompleksowe działania podejmowane wobec rodzin, polegające przede wszystkim na towarzyszeniu oraz pomocy rodzinie, w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania i wyjściu z sytuacji kryzysowych.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w 2013 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny  w ramach realizacji „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013”. Na realizację tego programu pozyskano kwotę 17 500,00 zł. co pozwoliło pokryć koszty zatrudnienia asystenta  rodziny w okresie od czerwca 2013 do grudnia 2013 r. W ramach dotacji wydatkowano kwotę 17 375,00 zł.

  Widząc potrzebę kontynuowania działań wspierających rodziny wieloproblemowe Urząd Gminy w Stoczku aplikował o przyznanie środków na zatrudnienie asystenta rodziny również w 2014r. w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a wartość dofinansowania to 54 078,00zł. Dzięki pozyskanym środkom działalność asystenta rodziny nie tylko będzie kontynuowana, ale również pozwoli na  zatrudnienie kolejnego asystenta rodziny. Przyznana Gminie Stoczek dotacja jest najwyższym wsparciem jakie przyznano Ośrodkom Pomocy Społecznej w Powiecie Węgrowskim.