Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

„Nauka i praca – lepszy start w przyszłość” c.d.

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PROJEKT „NAUKA I PRACA – LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ”
PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.3.:  INCJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, iż w ramach projektu  „Nauka i praca – lepszy start w przyszłość” w dniu 21.07.2011r. zakończyła się   część  teoretyczna kursu prawa jazdy kat. „B”, wskutek czego beneficjenci przeszli do następnego etapu kursu, jakim jest część  praktyczna, na którym wszyscy uczestnicy projektu, będą nabywać umiejętności poruszania się samochodem osobowym.


W ramach zaplanowanych działań projektu, w budynku świetlicy wiejskiej w Toporze w sierpniu kontynuowane były zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, które zgodnie z harmonogramem zakończyły się 22 sierpnia. Na zajęciach tych beneficjenci uczyli się jak radzić sobie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych powstałych pod wpływem stresu. Beneficjenci  uczestniczyli w ćwiczeniach wykładowych, które miały na celu  zamianę negatywnych sposobów myślenia, pozytywne stawianie sobie celów,  identyfikacji problemów i emocji im towarzyszących, rozwijania umiejętności pracy. Podczas wizyt monitorujących oraz rozmów z psychologiem zespół projektowy zaobserwował, że uczestniczy zajęć pracowali z pełnym zaangażowaniem, biorąc aktywny udział we wszystkich działaniach. Na zakończenie zajęć psycholog Pani Ewa Rabek opracowała opinię psychologiczną   podsumowującą pracę każdego uczestnika zajęć.  Z opinii tej wynika, że każdy uczestnik projektu jest pozytywnie zmotywowany do dalszej pracy nad sobą, nad własnym rozwojem i jest w stanie pozytywnie wykorzystać zdobyte podczas trwania zajęć wiadomości i umiejętności w swoim życiu osobistym i w przyszłości po ukończeniu szkoły, w aktywnym poszywaniu pracy.


Beneficjenci  projektu również aktywnie uczestniczyli  w zajęciach z doradcą zawodowym, na których zapoznali się z oczekiwaniami pracodawców na lokalnym rynku pracy, uczyli się tworzenia dokumentów aplikacyjnych, zapoznali się z zasadami autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Umiejętności nabyte podczas zajęć z doradcą zawodowym, zwiększą aktywność zawodową beneficjentów i dadzą  im możliwość łatwiejszego poruszania się po rynku pracy.   
W ramach projektu kontynuowane były w sierpniu zajęcia z języka angielskiego, na których beneficjenci poszerzali swoją wiedzę lingwistyczną.


Wszystkim uczestnikom w zajęciach grupowych z psychologiem i   doradcą zawodowym został zapewniony ciepły posiłek.

 

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Sporzadził: Leszek Lutostański

Koordynator projektyu: Agnieszka Kałuska

Data publikacji: 22 września 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator