Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Życzenia Wójta Gminy Stoczek

  2014-04-18 09:33

   

   

 • Wielkanocne spotkanie członków Stowarzyszenia "Pogodni"

  2014-04-18 08:55

  W dniu 15 kwietnia w Sali OSP przy Urzędzie Gminy odbyło się Wielkanocne Spotkanie członków Stowarzyszenia Seniorów Gminy Stoczek „Pogodni”.

   

 • „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” - Zapytania ofertowe

  2014-04-18 08:46

  logo POKL

  PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w roku bieżąym (tj. 2014) kontynuuję realizacje projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” ze środków POKL EFS. W roku 2014 przyznana została kwota 222.439,63 zł.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek

  2014-04-17 11:20

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Wójta Gminy Stoczek
  z dnia 15 kwietnia 2014r.
  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
  obwodowych komisji wyborczych  Na podstawie art.16§1, art.61a i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 ze zm.) Uchwały Nr XVII/183/ 2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XXXVII/264/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu  Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. oraz w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U z 2014r. poz. 231 ) podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

   

   

   

   

  Lokale wyborcze w dniu głosowania otwarte będą w godz.7.00–21.00.

  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 wyznaczona jest dla celów głosowania korespondencyjnego


  Wójt Gminy

  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek

  2014-04-17 11:11

  O B W I E S Z C Z E N I E

  Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
  z dnia  15 kwietnia  2014r.
  w sprawie  zwołania XXXVIII  Sesji Rady Gminy Stoczek

   

  Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XXXVIII zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku w dniu 28 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy  i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5...

   

 • Bezpłatne konsultacje specjalistyczne

  2014-04-17 08:15

  logo POKL

  PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w ramach realizowanego projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stoczek do skorzystania z indywidualnych konsultacji  w zakresie:

  • poradnictwa prawnego,
  • psychologicznego
  • specjalisty w zakresie prewencji i niebieskiej karty.

   

   

  Konsultacje prowadzone będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.

   


  Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 22 lub telefoniczny (025- 691-91-60) w celu uzgodnienia terminu konsultacji.

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczeństwo w Internecie” w Szkole Podstawowej w Stoczku

  2014-04-16 12:57

  W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Stoczku bierze udział w programie „Aktywna edukacja”, którego celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu i uczeniu się oraz wsparcie w określeniu zapotrzebowania na sprzęt cyfrowy.

   

  W ramach jednego z zadań realizowanych przez zespół koordynatorów szkolnych zorganizowano dla uczniów konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo w Internecie”, który został rostrzygniety 04 kwietnia 2014 r.

  I Miejsce w kategorii klas I-III- Praca Wiktorii Rydzewskiej

  I Miejsce w kategorii klas IV-VI - Praca Krystiana Nowaka

 • Wnioski o dopłaty bezpośrednie

  2014-04-16 10:02

   

   

   

  Wójt Gminy Stoczek przypomina, iż pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą  w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2014.

   

  Bezpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków jest prowadzona przez pracowników Referatu Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. nr 13.

   

  Dodatkowo w poniedziałki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00 w budynku Gimnazjum, ul. Armii Krajowej 1 odpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy MODR O/Siedlce-TZD Węgrów.

   

  Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija z dniem 15 maja 2014r.

   

  Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy pracowników urzędu !!!

 • Zajmowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

  2014-04-16 09:56

  KOMUNIKAT
  Agencji Nieruchomości Rolnych
  Oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  w sprawie bezumownego użytkowania gruntów
  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej ze Stoczka wzięli udział w Targach Pracy

  2014-04-14 09:46

  W ramach aktywizacji zawodowej 4 kwietnia uczestnicy KIS wzięli udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości organizowanych  przez Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

   

   

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 106 Następna »