Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • SNRGS realizuje nowy projekt - „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

  2014-10-24 12:30

  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek przystępuje do realizacji Projektu na lata 2014 – 2016 pt. „Bezpieczna i przyjazna szkoła” finansowanego ze środków Budżetu Państwa. Zadanie rozpoczyna się od 03.11.2014 r. i potrwa do 31.12.2014 r. Koszt całkowity projektu wynosi 20 340,00 zł. Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach naszej Gminy. Projekt ma na celu podjęcie profilaktycznych działań dotyczących agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie dzieciom i młodzieży wsparcia i narzędzi, które skutecznie zwalczą to zjawisko.

 • Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat okresowy

  2014-10-24 11:11

  26 września 2014r. Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat okresowy. Certyfikat jest ważny przez okres realizacji projektu systemowego „ Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej  w środowisku lokalnym” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  tj. do końca grudnia 2014r.

   

 • 16.11.2014 – wybory samorządowe – istota demokracji

  2014-10-23 10:58

  Ernest Gellner - znany, nieżyjący już filozof brytyjski, powiedział kiedyś, że „bez społeczeństwa obywatelskiego nie ma demokracji”.

   

  Już wkrótce będziecie mieli Państwo możliwość udziału w bardzo ważnym wydarzeniu jakim niewątpliwie są wybory samorządowe. Będziecie Państwo mogli wybrać swojego reprezentanta, który waszym zdaniem zostanie najlepszym radnym czy wójtem. Większość z Państwa ma sprecyzowane poglądy i wie, czego oczekuje od władz samorządowych, wiele jest też osób, które wciąż jeszcze wahają się w swoim wyborze. Niestety są też tacy, którzy już dziś wiedzą, że na żadne wybory nie pójdą.

 • Obchody Europejskiego Dnia Seniora w Stoczku

  2014-10-23 10:28

  20 października w Sali OSP przy Urzędzie Gminy w Stoczku odbyło się uroczyste spotkanie osób starszych, świętujących obchody Europejskiego Dnia Seniora. Na spotkanie, zorganizowane przez Wójta Gminy Stoczek, stawili się niemal wszyscy członkowie Stowarzyszenia Seniorów Gminy Stoczek „Pogodni”, mieszkańcy Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach.W sumie w wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osó.

 • "Ratujmy zabytkowe nagrobki"

  2014-10-23 10:08

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek o konsultacjach projektu

  2014-10-22 09:30

  „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STOCZEK  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE  NA 2015r."

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek o głosowaniu korespondencyjnym

  2014-10-17 11:20

  Zgodnie z wyjaśnieniami  Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014r.(ZPOW-703-343/14 ; ZPOW 703-530/14) dotyczącymi głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, mającymi na celu umożliwienie głosowania w okręgu wyborczym właściwym dla miejsca zamieszkania każdego wyborcy niepełnosprawnego głosującego korespondencyjnie, uprzejmie informuję, iż na terenie Gminy Stoczek będzie możliwość głosowania korespondencyjnego w pięciu obwodowych komisjach wyborczych tj:


  Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Grygrowie;
  Nr 2 z siedzibą w Strażnicy OSP w Mrozowej Woli;
  Nr 3 z siedzibą w Gimnazjum w Stoczku;
  Nr 4 z siedzibą w Gimnazjum w Stoczku;
  Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Toporze.

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stoczek o obwodach głosowania

  2014-10-17 11:11

   

  Na podstawie art.16§1, art.61a i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U nr 21, poz. 112 ze zm.) Uchwały Nr XVII/183/ 2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, Uchwały Nr XLII/287/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 10 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014 r. podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania , wyznaczonych siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika , utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień  16 listopada  2014 r..........

 • Europejski Dzień Seniora

  2014-10-17 10:59

 • 15 października - ostatni termin złożenia wniosku o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia

  2014-10-14 11:50

  Agencja Rynku Rolnego przypomina,  że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.  Agencja Rynku Rolnego informuje, iż kończą się  kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 119 Następna »