Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach RPOWM Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

  2014-07-29 15:52

  logo POKL

  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
  i przedsiębiorczości na Mazowszu
  Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

 • INFORMACJA WÓJTA GMINY STOCZEK

  2014-07-29 12:32

  INFORMACJA

  WÓJTA GMINY STOCZEK


  dla mieszkańców posiadających indywidualne szamba przydomowe


  Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 oraz art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r. poz. 1399) w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( Dz. U Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

   

  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Zbiorniki bezodpływowe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu,
  • właściciele nieruchomości zobowiązani są do podpisania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych.

   

  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się w terminach gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Stoczek Uchwałą Nr XXIX/200/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stoczek .


  W przypadku kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych mieszkańcy zobowiązani są do okazania zawartej umowy oraz dowodu uiszczania opłat za ww usługi.


  Uchylanie się mieszkańców od wykonania powyższego obowiązku skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego i wydaniem decyzji ustalającej obowiązek opróżniania zbiornika z nieczystości ciekłych.

  Uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stoczek zgodnie z decyzją Wójta Gminy: RPO 6233.1.2011 z dnia 13.01.2011r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek.

   

  Wójt Gminy Stoczek
  /-/ Mieczysław Wójcik

 • Klub Integracji Społecznej uzyskał certyfikat próbny.

  2014-07-25 10:00

   

  21 lipca 2014r. Klub Integracji Społecznej w Stoczku otrzymał certyfikat próbny na okres 3 miesięcy. Uzyskanie certyfikatu było możliwe dzięki spełnieniu przez KIS wymaganych kryteriów dotyczących: bazy lokalowej, kadry, organizacji, realizowanych usług i współpracy lokalnej z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgrowie.

 • Karta Dużej Rodziny - Włącz się!

  2014-07-23 09:05

  Zostań partnerem ogólnopolskiego programu

  Karta Dużej Rodziny.

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do współpracy firmy i instytucje niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.


  Udział w programie to szereg korzyści dla firm i instytucji. Partnerzy Programu, oprócz prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

 • II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. dz. 30 o pow. 0,2679ha w Mrozowej Woli

  2014-07-22 15:08

  Wójt Gminy Stoczek

  ogłasza

  II przetarg nieograniczony ustny

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. dz. 30 o pow. 0,2679ha

  położonej w miejscowości Mrozowa Wola gm. Stoczek.

 • Finał Powiatowej Ligi Orlika

  2014-07-21 09:08

  Powiatowa Liga Orlika to cykl czterech Pikników Piłkarskich, w których udział brały drużyny z całego powiatu. Została ona zorganizowana przez Animatora obiektu Orlik w Grygrowie przy znaczącym wsparciu Starostwa Powiatowego oraz władz gmin, w których odbywały się pikniki. Przedsięwzięcie mające na celu promocję piłki nożnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu  cieszyło się ogromną popularnością publiczności.

  W ramach Powiatowej Ligi Orlika zostały rozegrane następujące turnieje:

  O Puchar Burmistrza Łochowa - 29. 06. 2014r.
  O Puchar Wójta Gminy Miedzna - 06.07.2014r.
  O Puchar Burmistrza Węgrowa - 13. 07.2014r.
  O Puchar Wójta Gminy Stoczek - 20. 07. 2014r.

  W niedzilę 20 lipca w Grygrowie zorganizowany został turniej o Puchar Wójta Gminy Stoczek, w którym udział wzięło 8 drużyn...

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 18 lipca 2014 r.

  2014-07-21 08:34

  O B W I E S Z C Z E N I E
  Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
  z dnia  18 lipca 2014r.
  w sprawie  zwołania XL Sesji Rady Gminy Stoczek

  ......

 • "Lotto Tour” 57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza

  2014-07-18 11:56

  Już w czwartek 31 lipca rozegrany zostanie IV Etap „Lotto Tour” 57 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.

  Licząca 216 kilometrów trasa IV etapu WARSZAWA -WESOŁA – WYSOKIE MAZOWIECKIE przebiegała będzie między innymi przez drogi znajdujące się na terenie Gminy Stoczek. Kolarzy będziemy mogli dopingować na trasie Gruszczyno-Stoczek-Stare Lipki od godziny 13:30 do godz. 15:00.

  Na wspomnianym odcinku w ww. godzinach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

 • 20 nowych Instruktorów Turystyki Kwalifikowanej w powiecie węgrowskim.

  2014-07-17 11:45

  Wakacje to najlepszy czas, aby myśleć o turystyce – w jej różnych odsłonach. Grupa 20 osób, uczestników projektu „Turystyka krajoznawcza narzędziem integracji lokalnych społeczności”, mieszkających i pracujących na terenie powiatu węgrowskiego, wakacje rozpoczęła od udziału w szkoleniu turystycznym. Przez dwa dni 10 nauczycieli oraz 10 liderów lokalnych społeczności, należących do różnych organizacji pozarządowych, podnosiło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji turystyki rowerowej. W trakcie pierwszego dnia kursu uczestnicy od strony teoretycznej poznawali zagadnienia turystyki rowerowej jako jednej z form turystyki kwalifikowanej, zasady organizacji imprez turystyki rowerowej, zasady bezpieczeństwa w turystyce rowerowej, sposoby rekreacji i animacji czasu wolnego w trakcie imprez turystycznych i dość szczegółowo analizowali zagadnienia prawne z zakresu organizacji imprez turystycznych.

  Szkolenie organizowane było w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 • Zakończenie roku szkolnego w Gminnym Przedszkolu w Stoczku

  2014-07-16 08:49

  Większość dzieci od prawie dwóch tygodni cieszy się już wakacjami, jednak dla wychowanków z Gminnego Przedszkola w Stoczku letni wypoczynek zaczął się dopiero 10 lipca, kiedy to obyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.

   

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 112 Następna »