Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A
RSS

Aktualności

 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Topór

  2015-08-26 14:09

  Szanowni Państwo!

  W nawiązaniu do pisma, które wpłynęło do Wójta Gminy w dniu 24.08. 2015r. od wykonawcy umowy na „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji  linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka- Tłuszcz (Sadowne) – POIiŚ – 71-22.1” firmy Torpol S.A. Wójt Gminy Stoczek przekazuje mieszkańcom informację o planowanym zamknięciu przejazdu kolejowego w miejscowości Topór.


  Na czas przebudowy przejazdu kolejowego, który planowany jest od 31.08.2015r. do 14.09.2015r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

  (...)

 • OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stoczek

  2015-08-24 13:35

  Wójt Gminy Stoczek informuje, że do dnia 01.09.2015 r. w Urzędzie Gminy w Stoczku, pok. nr 13 rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód związanych z klęską suszy.

 • UWAGA PRODUCENCI MLEKA Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

  2015-08-24 13:13

  KOMUNIKAT DYREKTORA ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO W WARSZAWIE

 • Mazowieckie Barwy Wolontariatu

  2015-08-24 12:49

 • Rodzicu pamiętaj o "wyprawce szkolnej" !

  2015-08-17 09:25

  Przypominamy, że w 2015r. kontynułowany jest Rządowy program pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”. W bieżącym roku na dofinansowanie zakupu podręczników Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczy 51 mln zł.

   

  Ważne !!!

  1. Kwotę dofinansowania zwróci się rodzicom ucznia po przedstawieniu faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników i materiałów edukacyjnych.

  2. Dla wszystkich uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc w zakupie podręczników, na podstawie kryterium dochodowego, będzie ono jednolite - wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł.

  3. Wnioski o przyznanie pomocy będą składane do dyrektorów szkół, we wrześniu.

  ...

 • OSP Topór zaprasza na festyn!

  2015-08-17 09:18

 • WYNIKI KONKURSU Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoczek

  2015-08-14 09:53

  Szanowni Państwo,
  Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiet dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoczek.
  Zwycięzcą Konkursu wyłonionym w wyniku losowania spośród prawidłowo wypełnionych ankiet jest:
  Pan Krzysztof Snopkiewicz ze wsi  Wieliczna
  Nagroda: Tablet A7-50 A3500L zostanie wysłany do Zwycięzcy Konkursu do końca sierpnia 2015 r.

  Z poważaniem,
  Organizator Konkursu


  Kontakt:
  Konsorcjum firm EkoDialog Maciej Mikulski, ul. Za Siedmioma Górami 6, 05-540 Zalesie Górne oraz Meritum Competence Krzysztof Pietrzak, ul. Syta 135, 02-987 Warszawa,
  Tel. 696 902 836, mail: ewelina.wisniewska@meritumnet.pl

 • Zakończenie realizacji projektu "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

  2015-08-11 14:57

   

  Zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu edukacyjnego pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 • Zaproszenie na festyn

  2015-08-10 08:26

 • Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  2015-08-10 08:10

  Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

  .....

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 139 Następna »