Na tropach przeszłości

.: O projekcie

Gmina Stoczek od dnia 1 sierpnia 2011 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą "Na tropach przeszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu obejmuje od 01.08.2011r. do 30.06.2012r.

Głównym celem projektu jest promocja i kształtowanie świadomych postaw obywatelskich motywujących do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym oraz szacunku dla wartości narodowych i dziedzictwa historycznego.

Działaniami projektu objęci będą uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Stoczku w wieku 13-16 lat, którzy wykazują problemy nauce z powodu różnorodnych deficytów rozwojowych. Wybór takiej grupy docelowej uwarunkowany jest wytycznymi konkursowymi dyktowanymi przez Instytucję Wdrażającą. W ramach projektu wprowadzone zostaną innowacyjne elementy dydaktyczne w realizacji zajęć historii, opierały się one będą na metodzie gier dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem inscenizacji. Proponowane "lekcje żywej historii": rekonstrukcja wydarzeń historycznych a także spotkanie ze świadkami wydarzeń z przeszłości, mają przybliżyć uczniom promowanie postaw patriotycznych oraz dziedzictwa historycznego "małej ojczyzny". W ramach projektu odbędzie się także organizacja dwóch konkursów historycznych oraz wycieczki edukacyjnej do Warszawy. Ponadto uczestnicy projektu objęci są wsparciem pedagoga, który służy pomocą w rozwiązaniu każdego problemu, z którym boryka się młodzież.

Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zajęcia, prowadzone niestandardowymi metodami przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, wraz z dodatkowymi atrakcjami będą dla uczniów gimnazjum w Stoczku ciekawą alternatywą na spędzenia wolnego czasu, a jednocześnie znacznie wpłyną na podwyższenie ich wiedzy i umiejętności.

Gorąco zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu "Na tropach przeszłości".

Informacje o wydarzeniach związanych z projektem publikowane będą na stronie Gminy Stoczek w dziale aktualności.

informacja o finansowaniu