Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zebranie dla rodziców w świetlicy socjoterapeutycznej


W dniu 28 lutego 2018r. o godzinie 15.00 odbyło się zebranie dla rodziców dzieci – uczestników projektu „Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej szansą na zapobieganie procesom ubóstwa i wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stoczek".


W zebraniu, oprócz przybyłych rodziców, uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu, czyli Kierownik świetlicy Pani Agnieszka Olędzka, Zastępca Wójta Pani Sylwia Tryc, oraz koordynator projektu, wychowawca świetlicy i panie prowadzące zajęcia specjalistyczne. Zebranie, które przede wszystkim dotyczyło spraw bieżących świetlicy i zagadnień organizacyjnych poprowadziła Kierownik świetlicy Pani Agnieszka Olędzka. Najważniejszymi omówionymi kwestiami były zasady uczestnictwa w projekcie, wprowadzenie nowej metody motywującej dobre zachowanie oraz wprowadzenie dodatkowego posiłku dla uczestników projektu. W trosce o samopoczucie dzieci, które najdłużej korzystają ze wsparcia świetlicy, decyzją pani Kierownik dzieciom będą podawane zimne przekąski w postaci kanapek.

 

Podsumowaliśmy pół roku pracy świetlicy socjoterapeutycznej
Podczas zebrania głos zabrała również wychowawca świetlicy pani Agnieszka Korzeniewska, która przedstawiła sytuację świetlicy w aspekcie wychowawczym, omawiając dokonania dzieci, ich talenty i sposoby realizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych. Doskonalenie funkcjonowania świetlicy jest priorytetem dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu, czemu pani wychowawczyni dała wyraz rozdając wśród rodziców ankietę do anonimowego wypełnienia. Kolejnymi osobami które wypowiedziały się na forum grupy były panie prowadzące zajęcia specjalistyczne, prezentując najważniejsze zasady organizacji i realizacji swoich zajęć. Zebranie było uzupełnione o pokaz zdjęć dokumentujących ważne dla życia świetlicy wydarzenia, takie jak spotkanie choinkowe, Dzień Babci i Dziadka czy bal karnawałowy. Zdjęcia te są najbardziej dobitnym dowodem na to, że nasza świetlica jest wesoły i przyjaznym miejscem, gdzie wychowankowie mogą bawić się, uczyć, odpoczywać i rozwijać uzdolnienia.

 

Od kwietnia zaczną się nowe zajęcia dla rodziców
Kolejną sprawą omówioną na zebraniu była zapowiedź zajęć profilaktycznych dla dorosłych członków rodzin wychowanków świetlicy. Realizacja projektu obejmuje wprowadzenie tzw. treningów kompetencji, które w założeniu mają pomóc rozwiązywać problemy w obszarach rodzicielstwa, partnerstwa i kontaktów społecznych. Ważnym elementem tych zajęć będzie promowanie i realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Wszyscy przybyli rodzice wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach, które będą się odbywały od kwietnia do lipca 2018 roku.

 

Dla świetlicy najważniejsza jest współpraca z rodzicami
Zebranie podsumowała zastępca wójta Pani Sylwia Tryc, odnosząc się do ankiety uprzednio oddanej do wypełnienia, prosząc o uczciwe i rzeczowe podejście do udzielanych przez rodziców informacji.  Informacje te pozwolą one na lepsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz pomogą usprawnić funkcjonowanie świetlicy. Na zakończenie Pani Sylwia Tryc  w szczerym tonie mocno zachęcała przybyłych rodziców do jak najbardziej ścisłej współpracy i aktywnego uczestnictwa w życiu świetlicy.


Zebranie zakończyło się w pogodnej i przyjaznej atmosferze. To motywujące do dalszej, wytężonej pracy wydarzenie pokazało wszystkim obecnym, z jakim zaangażowaniem gmina zajmuje się realizacją społecznej misji wspierania rodzin mieszkających na naszym terenie.

 

Data publikacji: 8 marca 2018r.

Tekst: Agata Kordus, Koordynator projektu

Zdjęcia: Archiwum Urzędu

Wprowadzanie: Administrator