Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Stoczek zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 420780W w miejscowości Mrozowa Wola, gmina Stoczek".

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

 

Powiązane dokumenty:

  1. OPZ - Opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 1 do OPZ – Dokumentacja projektowa
  3. Załącznik nr 2 do OPZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  4. Załącznik nr 3 do OPZ – Przedmiar robót
  5. Załącznik nr 4 do OPZ – Formularz oferty
  6. Załącznik nr 5 do OPZ – Istotne dla stron postanowienia umowy

 

 


 

W dniu 15.02.2018 r. Zamawiajacy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu. Treśc infomacji w załączeniu.

 

Powiązane dokumenty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opracowanie: Adam Strąk, Kierownik ref. ZPI

Data publikacji: 2 lutego 2018r.

Aktualizacja: 16 lutego 2018r.

Wprowadzanie: Administrator