Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku


 

Informujemy, że

z dniem 31.12.2010 r. na mocy Uchwały Rady Gminy Stoczek, Zakład  Gospodarki Komunalnej w Stoczku uległ likwidacji po przez przekształcenia  w spółkę prawa handlowego. Utworzenie  spółki nastąpiło w drodze  odrębnej uchwały.

 

W załączeniu w/w uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXIII/ 231 /2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku  w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Stoczek
  2. Uchwała Nr XXXVIII/ 260 /2010 Rady Gminy Stoczek z dnia  08 listopada 2010r. w sprawie  utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą  Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o  w Stoczku

 


 

Zakład Gospodarki Komunalnej został powołany Uchwałą nr XXIX/214/2001 Rady Gminy Stoczek z dnia 07 sierpnia 2001 roku.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku obsługuje sieć wodociągową na terenie gminy, zarządza stacjami wodociągowymi w Stoczku i w Starych Lipkach oraz w pełni zautomatyzowaną przepompownią kontenerową w Kazimierzowie.

ZGK wykonuje przyłącza wodociągowe i wszelkiego typu domowe instalacje sanitarne. Świadczu również usługi remontowo-budowlane.

Zakład prowadzi selektywna zbiórkę odpadów komunalnych na terenie gm. Stoczek, zarządzając Międzygminnym Wysypiskiem Odpadów Komunalnych w Gajówce Zachodniej. Ważnym elementem działalności Zakładu jest świadczenie usług asenizacyjnych zarówno dla Urzedu Gminy i jednostek podległych, jak i dla podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. ZGK zarządza oczyszczalnią ścieków w m. Stoczek.

Od maja 2005 roku ZGK jest również dostawcą usług internetowych i administratorem sieci na terenie gm. Stoczek. Dokłada wszelkich starań, aby za pomocą bezprzewodowej sieci WiFi dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy.

 

Siedziba zakładu:

07-104 Stoczek, ul. Węgrowska 22

 

Dane kontaktowe:

 

tel. (025) 691-90-00
fax. (025) 691-90-00
e-mail: zgk.stoczek@interia.pl

 

Dane Identykifacyjne:

 

NIP: 824-16-50-519

REGON: 712371165

konto: Bank PBS Węgrów O/Stoczek, Nr konta: 59 9236 0008 0130 0114 2000 0010

 

OGŁOSZENIE:
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464) Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku został wpisany do rejestru przedsiębiorstw zbierających w/w sprzęt pod numerem rejestrowym: E0010998Z.
Zgodnie z wpisem Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku odbierał będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. Punkt odbioru zużytego sprzętu mieści się na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w Gajówce Zachodniej.

Jeżeli są to wielkogabarytowe urządzenia typu: pralka, lodówka, zamrażarka, zmywarka itp. prosimy o dostarczanie tych urządzeń w własnym zakresie do punktu odbioru lub wcześniejsze zgłoszenie do Zakładu i ustalenie terminu zabrania tego sprzętu.

Jeśli są to małogabarytowe urządzenie typu: odkurzacz, żelazko, tostery, frytkownice itp., mieszkańcy Gminy Stoczek mają możliwość wystawiania tych urządzeń razem z innymi odpadami stosując się do harmonogramu wywozu nieczystości stałych z poszczególnych miejscowości.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się bezpłatnie, warunkiem jest zawarta umowa na wywóz nieczystości stałych.

 

UWAGA!!!
Zużyty sprzęt powinien być wystawiony obok worków. Nie pakujemy sprzętu w worki przeznaczone na inne odpady.

 

 

Pliki do pobrania: