Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Wiedza to mój kapitał

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Od początku lutego 2011 r.  Gmina Stoczek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek realizują projekt „Wiedza to mój kapitał” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;  priorytet IX.  Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt, którego głównym celem jest niwelowanie barier w dostępie do edukacji, poszerzenie oferty edukacyjnej oraz podniesienie wyników w nauce i wyników z egzaminów końcowych skierowany jest do uczniów Publicznego Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Stoczku. Działaniami projektowymi do końca 2012 roku objętych zostanie w sumie 150 uczniów.


W ramach projektu uczniowie mogą korzystać z różnorodnej, bogatej oferty zajęć. Uczniom gimnazjum proponujemy niwelowanie braków w obowiązkowym programie szkolnym poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego, języka polskiego oraz matematyki.  Uczniowie, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami chcą wykroczyć poza obowiązkowy program zajęć, mogą swoje zainteresowania realizować na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, podczas których, poza słownictwem i regułami gramatycznymi, mają możliwość poznania literatury, kultury oraz geografii krajów anglojęzycznych. Tym, którzy lubią spędzać czas przed komputerem, proponujemy zajęcia informatyczne, gdzie  można nabyć lub doskonalić już posiadane umiejętności programowania oraz tworzenia grafiki komputerowej.


Uczniom zainteresowanym treściami humanistycznymi proponujemy udział w zajęciach, podczas których można dokładniej poznać wybrane wydarzenia historyczne, w tym również związane z regionem węgrowskim. Ponadto uczestnictwo w zajęciach humanistycznych jest okazją do spróbowania swoich sił na deskach „szkolnego teatru”. Uczniowie uczestniczący w zajęciach przygotowują oraz wystawiają krótkie inscenizacje teatralne o tematyce historycznej. Realizując ten element zajęć będą mieli okazję spotkać się z zawodowymi aktorami oraz członkami grup rekonstrukcji historycznych, którzy swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami będą wspierać młodych aktorów.


Po trudach zajęć, wymagających intensywnej pracy umysłowej, coś dla ciała: na uczestników projektu czekają trenerzy prowadzący zajęcia sportowe z piłki ręcznej oraz piłki siatkowej.


Ponadto uczestnicy projektu objęci są wsparciem pedagoga, który służy pomocą w rozwiązaniu każdego problemu, z którym boryka się młodzież oraz wsparciem doradcy zawodowego, który podczas zajęć spróbuje określić zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe, uczniów, a na podstawie zebranych informacji postara się ich wesprzeć w wyborze dalszej ścieżki dydaktycznej.


Na beneficjentów projektu czekają również wycieczki, podczas których będą mogli spotkać się z młodzieżą z zaprzyjaźnionego gimnazjum na Kurpiach. W trakcie wycieczek zobaczymy, jak pracują rówieśnicy w innej szkole, poznamy kulturę, tradycję oraz walory przyrodnicze sąsiedniego regionu geograficznego.


Młodzież będzie miała okazję spróbować swoich sił w konkursach językowych oraz historycznych, organizowanych w ramach projektu. Dla najlepszych przewidziano cenne nagrody.


Mamy nadzieję, że proponowane przez nas zajęcia, prowadzone niestandardowymi metodami przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, zakupionego w ramach projektu wraz z dodatkowymi atrakcjami będą dla uczniów NLO w stoczku ciekawą alternatywą na spędzenia wolnego czasu, a jednocześnie znacznie wpłyną na podwyższenie ich wiedzy i umiejętności.


Gorąco zachęcamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „Wiedza to mój kapitał”.

 

Opracowanie: Marcin Ilczuk, Koordynator projektu

Data publikacji: 12 maja 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator