Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych, które wprowadzają nowe świadczenie rodzinne- świadczenie rodzicielskie.

 

CZYM JEST ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

Świadczenie rodzicielskie to nowy rodzaj świadczenia rodzinnego skierowanego do osób, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

1) matce albo ojcu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m. in.: • bezrobotni, • studenci, • a także zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

W JAKIM OKRESIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIEGO

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

 

W JAKI SPOSÓB UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE?

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest na podstawie wniosku, który należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od 01.01.2016r., jeżeli wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie 3 miesięcy (tj. do 31.03.2016r.) od dnia wejścia w życie ustawy.

W przypadku złożenia wniosku po 31.03.2016r. prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku do dnia upływu okresu, o którym mowa w punkcie: „W jakim okresie przysługuje świadczenie rodzicielskie?”.

 

OGRANICZENIA

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

 

UWAGA!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek lub telefonicznie pod numerem telefonu (25) 691-91-60. Formularz wniosku oświadczenie rodzicielskie do pobrania w GOPS i w linku poniżej.

 

Załączniki:

1. Wniosek

 

 

Data publikacji: 09 luty 2016r.

Źródło: GOPS w Stoczku

Wprowadzenie: Administrator