Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek „POGODNI”

Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stoczek „POGODNI”  swoją siedzibę posiadają w budynku OSP i Urzędu Gminy w Stoczku przy ul. Kosowskiej 5.


Swa działalność rozpoczęli wpisem do KRS pod nr  0000377224


REGON- 142845428 ;

NIP 8241793354 ;

nr konta: PBS w Węgrowie 82923600080134516020000010

Skład Zarządu Stowarzyszenia:

 • Prezes- Urbankowska Mieczysława
 • Zastępca Prezesa – Osytek Celina
 • Sekretarz – Krysik Janina
 • Skarbnik –Osytek Celina


Skład Komisji rewizyjnej :

 • Kamińska Janina
 • Majbańska Marta
 • Sadowska Barbara

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych krajów świata.

Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych i wycieczek krajoznawczych,
 2. organizowanie kursów, szkoleń, sympozjów i konferencji,
 3. organizowanie obozów wypoczynkowych, integracyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych oraz innych form wypoczynku,
 4. udzielanie pomocy przez prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej, grup wsparcia oraz terapeutycznych,
 5. doradztwo zawodowe
 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków,
 7. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 8. wydawanie biuletynu informacyjno - publicystycznego

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Przyczynianie się do polepszenia standardu i jakości życia członków, ich rodzin i mieszkańców Gminy Stoczek.
 2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i podnoszenie wiedzy.
 3. Organizacja wypoczynku i działań kulturotwórczych.
 4. Organizowanie usług na rzecz członków Stowarzyszenia.
 5. Ułatwianie dostępu  seniorom do wszystkich obszarów życia gospodarczego, społecznego i politycznego.
 6. Działanie na rzecz ochrony praw seniorów i osób niepełnosprawnych i pomoc w przeciwdziałaniu wszelkich dyskryminacji.
 7. Działalności opiekuńcza nad osobami starszymi.
 8. Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom.
 9. Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych oraz terapeutycznych w tym  programów dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 10. Organizacja działalności samokształceniowej i samopomocowej.
 11. Współpraca z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele .
 12. Ułatwianie dostępu do tanich materiałów użytku domowego i odzieży osobistej .
 13. Pomoc w tłumaczeniach i sporządzaniu pism, przepisywanie tekstów.
 14. Ochrona i promocja zdrowia
 15. Pomoc społeczna, w tym pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej.
 16. Działalność charytatywna.
 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 18. Wspomaganie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.
 19. Organizacja imprez okolicznościowych w plenerze i pomieszczeniach zamkniętych.

 

Od początku istnienia organizacji, udało się pozyskać środki finansowe od Wojewody mazowieckiego w ramach konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w województwie mazowieckim w roku 2011.

Wartość zadania” Seniorzy z pomysłem”  to kwota 13.314,50 złotych w tym dofinansowanie w formie dotacji 7.869,00 złotych.

Zadanie obejmowało kontynuację działalności Stowarzyszenia wraz z rozszerzeniem oferty zagospodarowania czasu wolnego o spotkania ze specjalistami z zakresu animacji czasu wolnego, spotkań integracyjnych z seniorami z innych stowarzyszeń, spotkań z zespołami ludowymi. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę kulturalno – krajoznawczą do Białegostoku.


W ramach realizowanych działań Stowarzyszenie współpracuje  z Urzędem Gminy oraz gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.