Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” powołała do życia grupa 21 członków - założycieli na zebraniu założycielskim w dniu 27 marca 2011r. Wpis do KRS Stowarzyszenie otrzymało 13 lipca 2011r. pod numerem 0000391327.

Cele działania Stowarzyszenia :

 1. prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół oraz prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego,
 2. wdrażanie programów kształcenia nieformalnego,
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. organizacja i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko pojetą kulturę w środowisku lokalnym,
 5. wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
 6. realizacja działań w kierunku ograniczenia lokalnego bezrobocia ,
 7. wspieranie rozowju agrobiznesu i agroturystyki na terenie wsi Mrozowa Wola,
 8. tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych,
 9. organizacja turystycznych rajdów pieszych,rowerowych, wycieczek i wyjazdów turystycznych,
 10. współczestniczenie w procesie wychowania młodzieży,
 11. inspirowanie działań zmierzających do rozwoju wsi Mrozowa Wola,
 12. inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo,
 13. współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 14. wspieranie i inicjowanie rozowju lokalnych sieci wsparcia osón i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 15. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 16. aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków równego dostępu do edukacji, zwiększenie dostepności do usług posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotynych,

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes – Edyta Kądziela
 • Wiceprezes - Sylwia Kozioł
 • Skarbnik - Marcin Gulski
 • Członek Zarządu – Sylwia Kądziela
 • Członek Zarządu – Renata Gwizdon

Komisja rewizyjna :

 • Gabriela Jagsch
 • Maria Komorek
 • Beata Suska

SRW „Mrozowa Wola” to tak naprawdę grupa rodziców która po likwidacji szkoły przez samorząd postanowiła zjednoczyć się i powołać Stowarzyszenie w celu dalszego prowadzenia szkoły. Ich głównym celem było ocalić szkołę, budynek, jej dorobek, wspomnienia i wysiłek włożony w jej obecny kształt wszystkich którzy kiedykolwiek byli zaangażowani w jej rozwój. Grupa ta spróbowała ocalić możliwość nauki małych dzieci blisko domu i powalczyć o ich lepszy rozwój.

Udało się, stowarzyszenie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii w dniu 22 lipca 2011r. powołało Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i od 01 września dzieci z Mrozowej Woli rozpoczęły w niej naukę. Funkcję Dyrektora Szkoły powierzono Pani Annie Śledziewskiej. Szkoła działa na prawach szkoły publicznej i jest w niej realizowany program edukacyjny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji. Szkoła kształci dzieci od klasy I do III włącznie, istnieją też dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się w obrębie działania Stowarzyszenia, czyli miejscowości: Mrozowa Wola, Księżyzna, Polkowo, jak również przyjmowani są uczniowie z innych miejscowości.


Szkoła oprócz realizacji programu przewidzianego dla tego etapu edukacji, aktywnie uczestniczy w różnych konkursach i projektach. Największy projekt to akcja „Aktywnie po zdrowie” Fundacji BOŚ , realizacja kampanii „Zdrowo jem , więcej wiem”, „Sklepiki –reaktywacja”, „Czas na zdrowie”. Jego celem jest przede wszystkim obszerna i kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Sukcesem naszej szkoły jest zdobycie I miejsca w etapie jesiennym konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem”.


Ponadto placówka przystąpiła do następujących projektów:

► „Eco pamiętnik”- organizowanego przez firmę Panasonic,

►„Twój pomysł, twoja inicjatywa” organizowanego przez firmę Renault,

► projekt systemowy „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie węgrowskim” i innych. Szkoła zakwalifikowała się też do jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonego przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, "Eduscience".


Konkursy w jakich brali udział uczniowie naszej szkoły to m.in.: „Lokomotywa”, „Ptaki zimujące w naszej okolicy” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie, „Aquafresh”, „Rysujemy rymy słowem i kredką”, „Bajka terapeutyczna”- konkurs dla nauczycieli , konkursy organizowane przez WOK w Węgrowie, „Droga do morza”, „Lindgrenada” organizowany przez PODN w Węgrowie oraz wiele innych.


Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie prężnie się rozwija i pełni kulturotwórczą rolę na swoim terenie. Mieszkańcy Mrozowej Woli i okolic obecni są na różnych uroczystościach organizowanych w szkole. Stowarzyszenie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, z pomocą OSP w Mrozowej Woli organizuje festyny rodzinne i integracyjne. Nie bez znaczenia też jest współpraca i wsparcie ze strony władz gminnych.

Wokół tej inicjatywy, jaką było stworzenie szkoły niepublicznej i oddziałów przedszkolnych rodzą się kolejne inicjatywy mające na celu tworzenie dzieciom jak najlepszych warunków nauki oraz integrację całego społeczeństwa.Adres korespondencyjny: Mrozowa Wola 61A, 07-104 Stoczek
NIP: 824-179-79-03, REGON 143158463, KRS 0000391327, e-mail: srw.mrozowa_wola@op.pl
PKO Bank Polski S.A., numer konta 50 1020 4476 0000 8502 0261 9609