Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA WSZYSTKICH z siedzibą w Żulinie

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA WSZYSTKICH z siedzibą w Żulinie mieści się w budynku  świetlicy wiejskiej  Żulin 42.

 

Swą działalność rozpoczęli 24.03.2011  wpisem do KRS pod nr 0000381525.

 

REGON 145964620 ;

NIP 8241800717 ;

nr konta: PBS w Węgrowie 41923600080130157320000010

Skład Zarządu Stowarzyszenia :

 • Prezes- Częścik Martyna
 • Zastępca Prezesa – Przybysz Barbara
 • Sekretarz – Szczechura Eliza
 • Skarbnik –Szczechura Marzena
 • Członek – Śliwa Anna


Skład Komisji rewizyjnej :

 • Raszkiewicz Teresa
 • Jastrzębska Bożena
 • Michalik Teresa

 

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców miejscowości Żulin i Gminy Stoczek .


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którym Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Żulin i pozostałych wsi Gminy Stoczek.
 2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. zagospodarowanie i prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi;
 2. prowadzenie Centrum Kształcenia;
 3. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 4. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 5. wspieranie podnoszenia kwalifikacji mieszkańców
 6. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;
 8. organizowanie festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
 9. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 10. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
 12. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
 13. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 14. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych;
 15. organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
 16. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
 17. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
 18. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
 19. promowanie produktów lokalnych;
 20. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 21. organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów tych Partnerstw;
 22. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.