Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stawiamy na odnawialne źródła energii

W odpowiedzi na konkurs dotyczący budowy instalacji prosumenckich, ogłoszony  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) dla budynków indywidualnych mieszkańców Wójt Gminy Stoczek jako Lider konsorcjum 4 gmin 10 października br. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów.


Projekt ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w gminach Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów poprzez  zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu przewidziano zainstalowanie systemu Odnawialnych Źródeł Energii dla 931 użytkowników prywatnych i 8 budynków użyteczności publicznej.


Projekt, jeżeli uzyska dofinansowanie będzie realizowany w latach 2016-2018. Całkowite nakłady inwestycyjne netto wynoszą 12 682 590,87 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z dotacji z EFRR w wysokości 78% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 9 892 420,88 zł oraz środków własnych beneficjentów w wysokości 22% kosztów kwalifikowalnych, tj. 2 790 169,99 zł.

Projekt składa się z następujących zadań:

  1. Przygotowanie projektu,
  2. Nadzór nad projektem,
  3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej,
  4. Prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne,
  5. Pomiarowanie instalacji OZE,
  6. Informacja i promocja.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalencie CO2 w wysokości: 2 190,64 t CO2/rok. Efektywność kosztowa redukcji CO2 wyniesie 4 515,76 zł/t CO2/rok. Dodatkowa zdolność produkcji energii w wyniku projektu wynosi 3 380,74 MWh, natomiast wielkość mocy zainstalowanej to 2,03 MW.

Wyniki naboru wniosków poznamy w pierwszym kwartale przyszłego roku, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy!

 

Data publikacji: 19 października 2016r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta

Wprowadzanie: Administrator