Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Równać do najlepszych- informatyzacja drogą do sukcesu


Inwestycja polega na udostępnieniu beneficjentom końcowym (grupie docelowej liczącej 70 gospodarstw domowych) możliwości efektywnego korzystania z szerokiej gamy usług świadczonych przez Internet. W skład zadania wchodzić będzie: zakup 70 szt. komputerów przenośnych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem Microsoft Windows oraz Microsoft Office dla grupy docelowej zagrożonej wykluczeniem cyfrowym wybranej według określonych kryteriów oraz 12 szt. komputerów przenośnych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem Microsoft Windows oraz Microsoft Office dla 4 jednostek podległych beneficjentowi i jednocześnie bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Stoczku, Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno). Ponadto inwestycja przewiduje zakup 4 szt. drukarek sieciowych dla ww. jednostek. W celu zapewnienia dostępu do Internetu przewidziano zakup i montaż wraz z konfiguracją 70 szt. zestawów abonenckich dla beneficjentów ostatecznych oraz 3 szt. zestawów w jednostkach. Z racji znaczącej ilości nowych abonentów internetowych beneficjent przewidział montaż 8 szt. stacji odbiorczo-przekaźnikowych oraz doposażenie 6 szt. funkcjonujących obecnie stacji. Beneficjent ma obowiązek udostępnić bezpłatny sygnał internetowy przez 2 lata + 5 lat w celu zachowania trwałości projektu, dokonywanie serwisu sieci i urządzeń oraz przeprowadzenie szkolenia beneficjentów w zakresie podstaw obsługi sprzętu komputerowego.

 

Wartość inwestycji:
920 360,00 zł brutto

 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion

 

Kwota dofinansowania: 782 306,00 zł
Środki własne Gminy Stoczek: 138 054,00 zł