Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Równać do najlepszych - informacja drogą do sukcesu

 

logo PO IG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

"Równać do najlepszych - informacja drogą do sukcesu" to tytuł projektu realizowanego przez Gminę Stoczek, w ramach Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanego obecnie projektu pn.: "Dać szanse wszystkim - informacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia”.

Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do możliwości podnoszenia dobrobytu społeczności obszarów wiejskich. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek.

W ramach projektu 70 rodzin z terenu gm. Stoczek oraz 4 jednostki organizacyjne Gminy Stoczek tj.: Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno, Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku otrzymają komputery przenośne wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do sieci Internet.

 

W skład zadania wchodzi, m.in.:

 • zakup 70 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym dla beneficjentów ostatecznych, tj. rodzin z terenu gm. Stoczek,
 • zakup 12 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz 4 drukarek sieciowych dla jednostek podległych beneficjentowi,
 • zakup i montaż 70 szt. zestawów abonenckich do odbioru sygnału internetowego dla beneficjentów ostatecznych oraz 3 szt. zestawów dla jednostek podległych,
 • budowa 8 stacji odbiorczo - przekaźnikowych pośrednich.
 • doposażenie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, w tym 6 stacji wybudowanych w ramach projektu „Dać szansę wszystkim – informatyzacja droga do zniwelowania różnic w poziomie życia”.
 • szkolenie beneficjentów ostatecznych z zakresu podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu,
 • promocja projektu

 

 

 

Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu

 

Instytucje związane z realizacją projektu:

 

Instytucją Zarządzającą POIG jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl

 

Instytucją Pośredniczącą POIG dla priorytetu VIII jest minister właściwy ds. informatyzacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl

 

Instytucją Pośredniczącą II stopnia odpowiedzialną za wdrażanie programu jest:

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
www.wwpe.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

 

Koordynator Projektu - mgr Hubert Boguta

tel. 025 691 90 02

 

Wszelkie informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczane w dziale "Aktualności"

 • Zaproszenie do składania ofert

  sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy
  w Stoczku oraz realizowanych przez Gminę Stoczek projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.