Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Promyk dla najmłodszych mieszkańców


Od lipca najmłodsi mieszkańcy Gminy Stoczek będą mogli korzystać z bogatej oferty świetlicy PROMYK, na której działalność udało się pozyskać środki z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 14 600 zł w ramach otwartego  konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  w 2010 r. ogłoszonego w lutym tego roku.


Do konkursu przystąpiło wiele podmiotów, wyrażając tym samym ogromne zainteresowanie środkami finansowymi na szereg działań realizowanych w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. W sumie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe na łączną kwotę 28.790.653 zł. Komisja pozytywnie oceniła pod względem merytorycznym 697 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, który to dokument musiał zostać obligatoryjnie dołączony do wniosku oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację dla 231  projektów, wśród których znalazła się także Gmina Stoczek ze swoim wnioskiem pn „Świetlica Promyk” na 79 pozycji listy. Z terenu powiatu węgrowskiego zostało dofinansowanych tylko 4 zadania na łączną kwotę 75 100 zł, tym bardziej cieszy nas fakt uzyskania dotacji.


Podstawowym celem Świetlicy PROMYK jest stworzenie bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu, z atrakcyjną ofertą zajęć i konkursów zmierzających do prawidłowego rozwoju psychofizycznego młodego pokolenia niosącego wsparcie dla rodziców w postaci uczestnictwa w zajęciach takich jak „Zamiast klapsów - Jak z szacunkiem i miłością wyznaczyć dziecku granice”, czy też zajęcia dydaktyczne, których celem będzie podniesienie poziomu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ze stresem rodzicielskim.


Bogata oferta zajęć zadowoli nawet najbardziej wybrednych, gdyż dostosowana jest do potrzeb i wieku odbiorców. Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja programu będzie się odbywać przy wsparciu partnerów, tj. : Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku, Szkoły Podstawowej w Grygrowie, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Grygrów z/s w Hucie Gruszczyno, która bezpłatnie udostępni pomieszczenia swojej siedziby.


Dzięki doskonałej bazie świetlicy OSP w Hucie Gruszczyno, zajęcia będą odbywać się w bezpiecznym przestrzennym, ogólnodostępnym i czystym miejscu, co bezsprzecznie usprawni i zachęci zarówno małych jak i dużych uczestników.


Poniżej przedstawiamy harmonogram realizacji, z rodzajem, okresem zajęć i konkursów.

 

  • „Akademia Przedszkolaka” zajęcia prowadzone będą dla dzieci w wieku 3-6 lat w trakcie wakacji w liczbie kilku godzin tygodniowo. Akademia Przedszkolaka przygotuje maluchy do życia w grupie rówieśniczej. Spędzanie czasu tańcząc, ćwicząc i rysując na ciekawych i bogatych zajęciach będzie również wspaniałą adaptacją do późniejszych zajęć przedszkolnych i szkolnych. Będzie to czas, gdzie w przyjaznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów, dzieci w bezpieczny sposób w atrakcyjnych warunkach do zabawy i nauki skorzystają z najlepszych możliwości rozwoju w przyjaznym otoczeniu. Ciekawie zagospodarowany czas wolny spowoduje, że wzrośnie aktywność psycho-fizyczna najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy, natomiast zapracowanych rodziców wesprze w ich trudnej roli.
  • „Koło Młodego Artysty” zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 7-15 lat. Prowadzone będą kilkugodzinne zajęcia ruchowe, zajęcia z języka angielskiego, na których dzieci i młodzież będą mogły w atrakcyjnej i innowacyjnej formie poszerzać wiedzę uzyskaną w szkole. Dodatkowo od września do grudnia prowadzone będą zajęcia plastyczne i zajęcia humanistyczne. Podczas bloku humanistycznego dzieci i młodzież będą mogły zapoznać się z historią najbliższej okolicy,  jak również z historią i działaniem Straży Pożarnej w Polsce i Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie Gruszczyno. Dla uczestników zajęć przeprowadzony zostanie konkurs z ciekawymi nagrodami pn: „Jak Wojtek został strażakiem…?”
  • „Jaś zostaje Ratownikiem” zajęcia prowadzone będą dla dzieci w wieku 3-15 lat. W ramach tego zadania zaplanowano zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach z wykorzystaniem fantoma oraz uświadomienie znaczenia pierwszych trzech minut po zatrzymaniu krążenia dla zdrowia i życia człowieka. Dzieci zostaną też przeszkolone z zakresu wzywania pogotowia ratunkowego, oraz z metod opatrywania drobnych ran. W ramach ćwiczeń związanych z wzywaniem pogotowia ratunkowego dzieci otrzymają do dyspozycji telefony i opisy różnych zdarzeń będą miały za zadanie przygotować scenkę udzielania pierwszej pomocy z elementem wzywania pogotowia. Na zakończenie zajęć zaplanowano zorganizowanie konkursu plastycznego pn. „Dzieci i młodzież zapobiegają wypadkom na wsi”. Dodatkowo przeprowadzone zostaną szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach. Zajęcia z fantomem umożliwią rodzicom przećwiczenie w praktyce elementów udzielania pierwszej pomocy. Priorytetowym celem zajęć jest poprawa bezpieczeństwa poprzez kształtowanie w najmłodszych jak i  dorosłych właściwych zachowań i uczenie dzieci udzielania pierwszej pomocy, by w sytuacji zagrożenia potrafili właściwie zareagować.
  • Dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie w miesiącach październik- listopad zostaną przeprowadzone kilkugodzinne warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Zamiast klapsów- Jak z szacunkiem i miłością wyznaczyć dziecku granice?”. Warsztaty będą miały za cel zapoznanie rodziców z tematyką wychowania bez „klapsa”, nabycia wiedzy na temat procesu wychowawczego oraz umiejętności motywowania i wspierania dzieci. Dodatkowo warsztaty dostarczą gotowych narzędzi i schematów: jak w danej sytuacji rodzic powinien się zachować, jak rozwiązać problem bez nerwów, krzyku czy użycia przemocy fizycznej.

Należy podkreślić, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu oraz środkom własnym z budżetu gminy w kwocie 5 120 zł będącym prawie 26% wkładem w projekcie, wszystkie zajęcia i konkursy będą dla uczestników bezpłatne.


Gorąco zachęcam już dziś do aktywnego udziału zarówno „małych i dużych” w zajęciach, które będą organizowane w świetlicy PROMYK, także do uczestnictwa w konkursach, bo atrakcyjne nagrody już czekają na zwycięzców…


Mieczysław Wójcik
Wójt Gminy Stoczek

 

Tekst: Mieczysław Wójcik, Wójt Gminy Stoczek

Data publikacji: 21 maja 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator