Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik


Okres realizacji: 5 listopada 2012 – 31 października 2014


Realizacja projektu wynika z inicjatywy JST dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji samorządowej, konieczność ciągłego samodoskonalenia oraz poprawy satysfakcji mieszkańców z świadczonych przez urzędników usług.

 

Cel:
Celem projektu jest poprawa świadczenia usług publicznych i zarządzania w 6 JST poprzez:

  • poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego na p[odstawie wyników samooceny CAF;
  • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej
  • wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym z zakresu zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania;
  • zwiększenie kompetencji merytorycznych urzędników/urzędniczek samorządowych w kluczowych obszarach funkcjonowania JST;
  • wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych;
  • wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym.


Partnerstwo:

Grupą docelową projektu jest 6 urzędów administracji samorządowej z woj. mazowieckiego obejmująca Urzędy Gmin: Domanice, Skórzec, Suchożebry, Stoczek, Wodynie, Wiśniew, które posiadają podobne problemy zdiagnozowane na etapie przygotowania sprawozdania z wyników samooceny CAF.


Wsparciem w proj. zostanie objętych 111 uczestniczek/ów w tym gr. ponad 40% uczestników/czek w wieku 45+.

 

Działania:
Metody realizacji zadań:
Szkolenia, kursy i warsztaty, doradztwo, studia podyplomowe.
Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

Kierownik Projektu:
Małgorzata Jaglińska - tel. (22) 351 93 20

"Profesjonalny urząd- kompetentny urzędnik" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

umowa UDA-POKL.05.02.01-00-043/12
w okresie 05.11.2012r. - 31.10.2014r.