Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Pozalekcyjne zajęcia edukacyjno - wychowawcze

 

Od marca b.r. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek realizuje program pt. „Organizacja atrakcyjnych, pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczych w formie kół zainteresowań o różnorodnej tematyce, jako forma zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Stoczek” finansowany ze środków PWOW PIS.

 

Program obejmuje kontynuację działań rozpoczętych w roku ubiegłym. W ramach programu odbywają się zajęcia dwóch kół zainteresowań: koła przyrodniczo-turystycznego oraz koła dziennikarskiego obejmującego pracę zespołu redakcyjnego wydającego gazetkę szkolną. W ramach koła przyrodniczo-turystycznego uczniowie biorą udział w zajęciach seminaryjnych oraz zajęciach terenowych, podejmujących tematykę przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem znajomości elementów lokalnej przyrody i jej ochrony. Ponadto w ramach pracy koła uczniowie nabywają wiedzę z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz szkolą warsztat fotograficzny. W ramach projektu realizowane są również dwa konkursy – fotograficzny oraz konkurs znajomości polskich parków narodowych (regulaminy konkursów do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia oraz na tablicach ogłoszeń w szkołach), do udziału, w których zapraszamy uczniów Publicznego Gimnazjum i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku. Warto powalczyć o nagrodę główna, którą jest 6-cio dniowy pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym.

 

Działalność koła dziennikarskiego skupia się na zajęciach seminaryjnych, w ramach, którego uczniowie od strony merytorycznej i praktycznej doskonalą warsztat dziennikarski. Efekty pracy zespołu redakcyjnego prezentowane są w postaci gazetki szkolnej  pt. Długa przerwa”, która jest od strony merytorycznej jak i technicznej  przygotowywana przez uczniów. Ponadto dla uczniów tworzących zespól redakcyjny zaplanowane są warsztaty wyjazdowe, które odbędą się w czerwcu b.r.
Jednym z elementów projektu jest organizacja czterostronnej, międzynarodowej wymiany  młodzieży. Uczniowie ze Stoczka przez tydzień gościć będą swoich rówieśników z Gruzji, Ukrainy i Danii.  Tematyka wymiany dotoczyła będzie głównie dziennikarstwa. Integracyjny program wymiany realizowany będzie w formie warsztatów dziennikarskich, ale poprzez poznawania tradycji, kultury i przyrody poszczególnych krajów realizowane będą również treści ekologiczne i turystyczne. Ten element programu ma na celu rozwój dialogu międzykulturowego, promocję tolerancji i zrozumienia dla różnorodności, pogłębienie pozytywnego wizerunku innych kultur oraz umożliwienie młodzieży nawiązanie nowych znajomości.
Zapraszamy do wzięcia udziału w proponowanych zajęciach.

 

Więcej szczegółów można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, ul. Armii Krajowej 1, 07-104 Stoczek.