Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek


21 października w Sali OSP odbyła się wyjątkowa Sesja Rady Gminy Stoczek. Wyjątkowa, ponieważ przybyli na nią nie tylko Radni, ale również członkowie samorządów uczniowskich Publicznego Gimnazjum i Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku. Pojawienie się młodzieży na Sesji miało ogromne znaczenie, ponieważ to właśnie ich dotyczył jeden z punktów porządku obrad. Pod głosowanie został poddany projekt uchwały powołującej do życia Młodzieżową Radę Gminy Stoczek i nadania jej statutu.

 

Młodzieżowa Rada Gminy to fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze konsultacyjnym, którego funkcjonowanie ma za zadanie wzmocnić zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. Jest to instytucja, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw z nią związanych oraz pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Gminy, Wójtem. Niebagatelnym aspektem działalności Młodzieżowej Rady jest funkcja edukacyjna i aktywizacyjna. Program nauczania w szkołach przekazuje uczniom tylko teorię na temat funkcjonowania państwa, stanowienia prawa oraz samorządności. Dzięki pracy Młodzieżowej Rady młodzi ludzie będą mogli zmierzyć wiedzę teoretyczną z praktyką, a co za tym idzie rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku. Praca społeczna jaką będą wykonywać przy tej okazji da im możliwość kreatywnego wyrażania siebie i tworzenia własnych wizji dla rozwoju polityki młodzieżowej w Gminie.

 

„Pomimo różnicy pokoleń, a także zmieniającej się rzeczywistości chciałbym aby Młodzieżowa Rada Gminy stała się sztandarowym elementem Gminy Stoczek, aby młodzi ludzie, którzy jak sami twierdzą pragną zmieniać otaczającą ich rzeczywistość krok po kroku zbliżali nas do prawdziwie obywatelskiego państwa. ” – tak o inicjatywie mówił Mieczysław Wójcik- Wójt Gminy Stoczek. Biorąc odpowiedzialność za powołany do życia organ wyznaczył jego opiekunów. I tak z ramienia Publicznego Gimnazjum w Stoczku Radą opiekować się będzie pani Grażyna Krzyżanowska, nad młodzieżą Niepublicznego Liceum w Stoczku czuwać będzie pan Marcin Ilczuk, natomiast nad całokształtem działalności pracownik Urzędu Gminy do spraw oświaty pani Sylwia Tryc. Wójt podkreślił, iż rolą opiekunów ma być wsparcie merytoryczne i organizacyjne uczniów jednak inicjatywa pozostaje w rękach młodzieży. Od tej inicjatywy właśnie zależeć będzie w dużej mierze przebieg wyborów oraz praca przyszłej Rady. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbędą się zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Stoczek statutem i ordynacją wyborczą jeszcze w tym roku.

 

Podjęcie przez Radnych uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek otwiera młodym ludziom kolejne drzwi, drzwi nie tylko do współudziału w życiu publicznym, ale przede wszystkim do aktywnego kreowania własnego wizerunku pod znakomitym szyldem. Jest to również dobry impuls dla Urzędu Gminy, który ma nadzieję znaleźć w Młodzieżowej Radzie partnera do realizacji różnorodnych projektów.

 

Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek jest włączeniem się samorządu i młodzieży w realizację postanowień „Białej Księgi”, która jest dokumentem wydanym w 2001r. przez Komisję Europejską traktującym o polityce młodzieżowej. „Nic o was, bez was” – tak najkrócej można określić podejście UE, a teraz także władz Gminy Stoczek do procesu podejmowania decyzji w zakresie polityki młodzieżowej.

Dokumenty do pobrania:

  1. Statut Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek
  2. Ordynacja Wyborcza

 

 

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - podinspektor ds organizacyjnych i oświaty

Data publikacji: 05.11.2013 r.

Wprowadzenie: Administrator