Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Poprzez sport po zdrowie

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

„Poprzez sport po zdrowie” – taki tytuł nosi projekt realizowany przez Gminę Stoczek od września 2011r. do końca maja 2012 r. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

Całkowita wartość projektu  to 49 472,00 PLN.


Od października 2011 uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Stoczku uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych z tenisa ziemnego, stołowego  siatkówki, wyjazdach na basen. Prowadzone są przez Pana Krzysztofa Lipkę i Jakuba Wielądka, którzy oprócz ww. zajęć pełnią opiekę podczas wyjazdów i przekazują wiedzę  z zakresu bezpiecznego przebywania i zachowania się w pobliżu akwenów wodnych oraz w wodzie.

 

Pomysł realizacji projektu narodził się kilka lat temu, kiedy sami uczniowie wskazywali zainteresowanie sportowymi treściami zajęć oraz ich rodzice zauważając zagrożenia u swoich pociech związane z wadami postawy i otyłością. Dlatego też odbywające się zajęcia mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie zdiagnozowanych wad postawy i ogólną poprawę kondycji fizycznej. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też projektowe zajęcia cieszą się szczególnym zainteresowaniem, w czasie których kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemną odpowiedzialność.


Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają na celu również propagowanie sportowego kibicowania, zdrowej rywalizacji, oraz stosowania w grze zasady fair play.

 

W ramach projektu przewidziane zostały także zajęcia teoretyczne dla rodziców z pedagogiem szkolnym, poruszające tematykę współczesnych chorób cywilizacyjnych oraz profilaktykę związaną z wadami postawy. Dodatkowo każdy rodzic  został wyposażony w  zestaw dydaktyczny zawierający podręcznik o tematyce niwelowania wad postawy oraz notes i długopis.

 

 

Opracowanie: Monika Poczęta - Koordynator Projektu

Data publikacji: 03 kwietnia 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator