Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Podnosisz, wozisz - zarabiasz

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Gmina Stoczek w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoczku od 01 czerwca 2010 r. przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.


Okres realizacji projektu: od czerwca 2010 r. - kwietnia 2011 r.


Głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i obejmuje przeszkolenie  10 beneficjentów w celu uzyskania prawa jazdy kategorii D (5 szt.) i uprawnień do pracy na wózku widłowym (5 szt.), niezbędne badania lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu na prawo jazdy kat. D oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu operatora wózka widłowego. W ramach zadania zaplanowano też zajęcia z doradcą zawodowym. oraz zakup beneficjentom ostatecznym materiałów biurowych. Planowany termin rozpoczęcia kursów to wrzesień 2010 r.


Harmonogram działań:

  • 01.06.2010 r. – 31.08.2010 r. – etap przygotowawczy,
  • 01.09.2010 r. – 28.02.2011 r. etap realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe,
  • 01.03.2011 r. – 30.04.2011 r. – etap końcowy.


Na potrzeby realizacji inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 46 150,00 zł. (100% wartości projektu).

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu pod nr tel. 25 691 90 02 bądź osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Stoczku, pokój nr 5.


Uczestnikiem może być mieszkaniec Gminy Stoczek spełniający kryteria klasyfikujące go do grupy docelowej osób biorących udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach w/w projektu.


Gorąco zachęcam do uczestnictwa w projekcie mieszkańców naszej gminy, którzy lubią nowe wyzwania, chcieliby nabyć nowe umiejętności i rozwinąć swoje zainteresowania w tym kierunku.

 

Wójt Gminy Stoczek
/-/ Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Regulamin rekrutacji uczestników i ich udziału w projekcie
  2. Dokumenty zgłoszeniowe

 

Opracowanie: Monika Oniśk - Koordynator Projektu

Data publikacji: 01 czerwca 2010 r.

Aktualizacja: 02 sierpnia 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator