Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

OZE w Gminie Stoczek

 • Informacja dla beneficjentów projektu OZE

  Szanowni Państwo!

  W nawiązaniu do § 7 ust. 5 umowy zawartej pomiędzy Państwem a Gminą Stoczek w sprawie określenia praw i obowiązków stron tejże umowy związanych z realizacją projektu „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów” informuję, iż po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona analiza kosztów, na podstawie której obliczono wysokość wpłaty mieszkańca. Dla mieszkańców Gminy Stoczek przedstawia się ona następująco:

   

 • Informacje na temat projektu OZE

  20 lipca na sali OSP przy Urzędzie Gminy w Stoczku odbyło się spotkanie informacyjne dot. projektu "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów". Wzięło w nim udział ponad 100 mieszkańców z terenu naszej gminy.

   

  Spotkanie prowadził Wójt Gminy Stoczek, który przedstawił najważniejsze informacje na temat działań zrealizowanych już w projekcie. Jednak najistotniejszymi elementami w jego wystąpieniu, a zarazem tym co najbardziej interesowało mieszkańców, było to w jaki sposób projekt będzie realizowany dalej.

   

  Istotną informacją były wyniki postępowań przetargowych, które mają bezpośredni wpływ na kwoty wkładu własnego, który w projekcie muszą zapewnić mieszkańcy. Kształtują się ona w zależności od rodzaju instalacji w sposób następujący:

  Mieszkańcy zostali poinformowani, że zaraz po podpisaniu umowy z wykonawcą (druga połowa sierpnia) otrzymają pisma informujace o zmianach kwot wkładu własnego. Następnie w przeciagu dwóch tygodni od otrzymania pisma powinni podpisać aneks do umów, które wcześniej zawarli z Wójtem Gminy Stoczek. Niepodpisanie aneksu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie, co mieszkaniec powinien potwierdzić stosownym oświadczeniem złożonym w Urzędzie Gminy.

   

  Równocześnie w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu prowadzona będzie inwentaryzacja, w ramach której podczas wizyt w domach beneficjentów projektanci stwierdzą czy dana instalacja może być zamontowana, czy nie występują przeszkody techniczne. Wspólnie z mieszkańcem określą lokalizację urządzeń, co jest istotne ze względu na to, że urządzenia, które nie będą montowane na/w domach mieszkańców, a na przykład na budynkach gospodarczych obciążone są wyższą stawką podatku vat (23%). W takim przypadku konieczne będzie podpisanie kolejnego aneksu do umowy.

   

  Sierpień i wrzesień to również czas na wpłaty mieszkańców. Wpłat należy dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma potwierdzającego techniczne możliwości wykonania instalacji we wskazanej podczas wizyty inwentaryzacyjnej lokalizacji.Terminowe dokonywanie wpłat jest istotne, ze względu na konieczność wykonania indywidualnych projektów technicznych. W przypadku braku wpłaty projekty nie zostaną wykonane.

   

  Prawdopodobnie już w połowie września montowane będą pierwsze urządzenia, które zgodnie z założeniami projektu do 2023 roku będą własnością Gminy Stoczek. Po tym okresie zostaną one nieodpłatnie przekazane mieszkańcom na własność.

   

 • Odnawialne Źródła Energii w Gminie Stoczek

  Gmina Stoczek planuje wziąć udział w konkursie związanym z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) dla budynków indywidualnych mieszkańców. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

 • Odnawialne źródła energii

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”.

  W środę 20 grudnia podczas uroczystego spotkania w hali sportowej w Stoczku została podpisana umowa o dofinansowanie kwotą 9 892 420,88 zł projektu pod nazwą „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów”. Całkowita wartość projektu, którego Liderem jest Gmina Stoczek to 13 851 530,94 zł. W ramach zadania w gminach: Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów zostanie zainstalowane w prywatnych nieruchomościach mieszkańców 931 odnawialne źródła energii. Będą to panele fotowoltaiczne służące do produkcji energii elektrycznej oraz pompy ciepła, które mają za zadanie przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

   

   

   

   

   

 • Stawiamy na odnawialne źródła energii

  W odpowiedzi na konkurs dotyczący budowy instalacji prosumenckich, ogłoszony  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) dla budynków indywidualnych mieszkańców Wójt Gminy Stoczek jako Lider konsorcjum 4 gmin 10 października br. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Strachówka, Długosiodło i Jadów.

 • Zaproszenie na spotkanie dotyczące projektu OZE

  W związku z realizacją projektu, polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na indywidualnych domach mieszkańców z terenu Gminy , Wójt Gminy Stoczek serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne. W trakcie spotkania omówione zostaną aktualne warunki uczestnictwa w projekcie oraz dalszy harmonogram działań.

   

  Spotkanie odbędzie się

  20 lipca 2018 r. (piątek), o godzinie 19.00

  w sali OSP przy Urzędzie Gminy w Stoczku.

   

  Informujemy również, że w dalszym ciągu istnieje możliwość zapisania się do projektu!!!