Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ochotnicza straż Pożarna w Toporze

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporze swoją siedzibę posiada w budynku  świetlicy wiejskiej w   Toporze. Swą działalność rozpoczęli w latach 40-tych , lecz wpis do KRS uzyskali 04.05.2005 r. pod nr 0000233695

REGON: 140126416 ;

NIP:  8241709715;

nr konta: 96923600080131881620000010

 

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.


Skład zarządu:
•    Prezes - Ojdana Marian
•    Naczelnik – Giziński Jarosław
•    Zastępca Naczelnika- Giziński Jakub Władysław
•    Skarbnik- Kowalczyk Zenon
•    Sekretarz - Klimek Krzysztof
•    Gospodarz- Giziński Krzysztof
•    Członek zarządu - Tomasz Kukwa

Komisja Rewizyjna:
•    Wiechowski Henryk
•    Żołnik Andrzej
•    Ojdana Adam


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którymi celem Stowarzyszenia jest:

1)    prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2)     branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk 
i zdarzeń,
3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4)    rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5)    uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich,
6)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
7)    działania na rzecz ochrony środowiska,
8)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszechstronnego
i    zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Topór,
9)    działalność na rzecz integracji mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności
i wykluczeniu społecznemu,
10)    wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.