Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku

Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku swoją siedzibę posiada w remizie w Stoczku przy ul. Kosowskiej 5. Swą działalność rozpoczęli w latach 40- tych, lecz wpis do KRS otrzymali 18.02.1991 roku pod nr 0000192235.

REGON: 711672350 ;
NIP: 8241640596 ;
nr konta: 81923600080130064820000010


Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.


Skład zarządu:
•    Prezes- Urbankowski Wiesław
•    Wiceprezes- Wójcik Piotr Janusz
•    Naczelnik-Urbankowski Tomasz
•    Skarbnik -Stelmach Adam
•    Sekretarz- Zawadzka Karolina Beata
•    Z-ca Naczelnika- Fedorczyk Piotr
•    Członek Zarządu – Stelmach Patryk
•    Członek Zarządu – Zawadzki Dawid Patryk
•    Członek Zarządu- Krym Kamil

Komisja rewizyjna:
•    Tyszka Jan Wojciech
•    Kłusek Zbigniew
•    Gołębiewski Krzysztof Fryderyk


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którymi celem Stowarzyszenia jest:


1.    Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami ,
2.    Branie udziału w akcjach ratowniczych  przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zagrożeń,
3.    Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.    Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej
5.    Uczestniczenie i prezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich .
6.    Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.