Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozowej Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Mrozowej Woli swoją siedzibę posiada w budynku  świetlicy wiejskiej w Mrozowej Woli.
Swą działalność rozpoczęli w latach 40-tych , lecz wpis do KRS uzyskali 18.02.2005 r. pod nr 0000228915


REGON: 712558478;
NIP:  8241693380;
nr konta: 63923600080130453220000010


Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone
w rejonie pomocy wzajemnej.


Skład zarządu:
•    Prezes - Dąbrowski Mirosław Piotr
•    Wiceprezes - Decyk Piotr
•    Naczelnik – Decyk Robert Bernard
•    Skarbnik – Stępień Grażyna Zofia
•    Gospodarz – Dąbrowski Michał
•    Sekretarz – Rychlik Tomasz Łukasz
•    Członek – Gastoł Przemysław


Komisja Rewizyjna:
•    Malenka Łukasz
•    Zduńczyk Sebastian Piotr
•    Figat Paweł


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którymi celem Stowarzyszenia jest:


1.    Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami ,
2.    Branie udziału w akcjach ratowniczych  przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
i zagrożeń,
3.    Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.    Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej
5.    Uczestniczenie i prezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich .
6.    Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.