Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Grygrowie z/s w Hucie Gruszczyno

Ochotnicza Straż Pożarna w Grygrowie z/s w Hucie Gruszczyno swoją siedzibę posiada
w budynku świetlicy wiejskiej w Hucie Gruszczyno.
Swą działalność rozpoczęli w latach 40-tych, lecz wpis do KRS uzyskali 08.05.2001 r. pod nr 0000011255


REGON: 711628254 ;
NIP: 8241609882 ;
nr konta: 93923600080000100720000010


Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone
w rejonie pomocy wzajemnej.


Skład zarządu:
•    Prezes – Cichocki Tadeusz
•    Wiceprezes– Naczelnik – Borkowski Andrzej
•    Wiceprezes – Piwko Maciej Jarosław
•    Skarbnik –Piwko Beata Barbara
•    Naczelnik – Cichocki Łukasz
•    Sekretarz – Jednorałek Józefa Wanda
•    Gospodarz– Cichocki Marcin
•    Członek Zarządu –Rostek Tomasz
•    Członek Zarządu –Borkowski Edward


Komisja rewizyjna:
•    Rostek Monika
•    Pietraszewska Elwira
•    Dobosz Edyta Teresa


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którymi celem Stowarzyszenia jest:


1)    prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2)     branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk 
i zdarzeń,
3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4)    rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5)    uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich,
6)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
7)    działania na rzecz ochrony środowiska,
8)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Huta Gruszczyno,
9)    działalność na rzecz integracji mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności
i wykluczeniu społecznemu,
10)    wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.