Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowcu swoją siedzibę posiada w remizie w  Grabowcu.
Swą działalność rozpoczęli w latach 40-tych, lecz wpis do KRS uzyskali 04.03.2011 r. pod nr 000379982


REGON: 142846563;
NIP:  8241793348;
nr konta: PBS w Węgrowie  31923600080130614520000010


Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone
w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.


Skład zarządu:
•    Prezes – Kulbicki Piotr
•    Wiceprezes Naczelnik –  Olton Dariusz Krzysztof
•    Zastępca Naczelnika- Puścian Arkadiusz
•    Sekretarz–  Oljasz Adrian Ryszard
•    Skarbnik –  Brejnak Adam
•    Gospodarz – Oljasz Konrad


Komisja Rewizyjna:
•    Michalik Tomasz
•    Zawadzki Marcin
•    Rydzewski Sławomir Jacek


Zakres działalności Stowarzyszenia precyzyjnie określają zapisy statutu, zgodnie z którymi celem Stowarzyszenia jest:


1)    prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2)    udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
3)    informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4)    rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
6)    działania na rzecz ochrony środowiska.
7)    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie wszechstronnego i    zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Grabowiec.
8)    działalność na rzecz integracji mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
9)    wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.