Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał

logo POKL

Projekt współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Gmina Stoczek w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek  z dniem 01 lutego 2011 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał” w ramach Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w kwocie 171 362,40 PLN, gdzie udział własny Gminy Stoczek wynosi tylko 5 500,00 PLN. Okres realizacji projektu obejmuje  od 01.02.2011r. do 31.01.2013r.


Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Toporze poprzez ułatwienie dzieciom dostępu do edukacji i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dzięki której uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, podnieść wyniki w nauce a tym samym wyniki egzaminów końcowych.


Działaniami projektu objęci będą uczniowie  Szkoły Podstawowej w Toporze w wieku 7-12 lat, którzy osiągają niskie wyniki w nauce. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia: z języka angielskiego, humanistyczne, informatyczne, matematyczne, artystyczne i ruchowe. Do wyżej wymienionych zajęć zostaną zakupione  pomoce dydaktyczne i materiały  biurowe, które ułatwią i uprzyjemnią dzieciom naukę w szkole oraz umożliwią wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej realizację  tych zajęć .  W ramach realizacji projektu odbywać się będą  również zajęcia z pedagogiem, który dodatkowo przeprowadzi ewaluację projektuPoprzez realizację poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie  u uczniów  nastąpi pobudzenie aspiracji edukacyjnych, rozwój zainteresowań, zwiększenie motywacji do dalszej nauki, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie pewności siebie, co wpłynie na poziom wiedzy i osiąganie wyższych wyników z egzaminów końcowych.

 

Gorąco zachęcam wszystkich chętnych, tych mniej oraz bardziej zdolnych, do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał”.

Wójt Gminy Stoczek
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Dokumenty zgłoszeniowe
  3. Prezentacja pt.: Realizacja zajęć w ramach projektu "Liczysz Ty, liczę Ja – bo wiedza to mój kapitał"

 

Opracowanie: Anna Bodzon, Koordynator projektu

Data publikacji: 1 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator