Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Konkurs plastyczny

Jednym z założeń projektu jest rozwijanie zainteresowań uczestników. Artystyczne formy wyrażania siebie są bardzo ważne w procesie kształtowania osobowości i korzystnie wpływają na zachwiane poczucie własnej wartości. Udział w konkursie pozwoli na umocnienie wiary w siebie i wyzwoli potencjał artystyczny uczestników projektu.

Tematyka konkursu obejmuje bardzo ważny problem równości szans i niedyskryminacji. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy będą mogli wykazać swoją wrażliwość i przekazać niezwykle ważną zasadę sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa każdego człowieka we wszystkich dziedzinach życia w jednakowy sposób, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię czy światopogląd.
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczestnicy projektu, termin składania prac to 14 grudnia. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.

 

Data publikacji: 11 grudnia 2017r.

Wprowadzanie: Administrator