Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Kompleksowa budowa wraz z przebudową systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoczek

a) budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki-Etap II- Stare Lipki, b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki.

 

Inwestycja ta wspiera przedsięwzięcia zmierzające do optymalizacji gospodarki wodno- ściekowej w gminie Stoczek.

 

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa.
Całkowita wartość projektu: 6 899 162,09 zł
Całkowite dofinansowanie projektu stanowi 74,50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 

W skład tej inwestycji wchodzą dwa zadania:

 

a) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia, Stare Lipki-Etap II- Stare Lipki

 

Inwestycja ta polega na wykonaniu 17 500  mb  oraz przyłączy kanalizacyjnych. W skład systemu kanalizacyjnego wchodzą pompownie oraz kanalizacja tłoczona. Istotną częścią zadania jest  przeprowadzenie rurociągu tłocznego pod rzeką Ugoszcz. Z racji dużej skali robót prace ziemne rozłożono na dwa lata.

 

Wartość inwestycji:
5 122 509,92 zł brutto

 

Wykonawca zadania:
PARSTER Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 32
21- 200 Parczew

b) budowa wraz z przebudową SUW w m. Stare Lipki


Zakres inwestycji obejmuje dobudowę do istniejącego budynku nowego budynku technologicznego. Powstanie także zbiornik wyrównawczy, odstojnik wód popłucznych oraz neutralizator – cylindryczny zbiornik na ścieki z chlorowni. Inwestycja zakłada także budowę rurociągów technologicznych oraz przebudowę obudów studni głębinowych na obudowy typu Lange. Do ogrzewania stacji wykorzystywane będą elektryczne ogrzewacze wnętrzowe, sterowane czujnikiem temperatury. Aby wyeliminować wilgoć, zamontowany zostanie osuszacz powietrza. W stacji powstanie pomieszczenie z odrębnym wejściem, wyposażone w wentylację grawitacyjną i mechaniczną, w którym przygotowywany i dozowany będzie podchloryn sodu. Nowa szafa rozdzielczo-sterownicza zasilająca i sterująca urządzeniami stacji znajdzie się w głównym pomieszczeniu technologicznym stacji uzdatniania.

 

Wartość inwestycji:
1 478 872,07 zł brutto

 

Wykonawca zadania:
Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”
Ul. Ustronna 7
08-300 Sokołów Podlaski
oraz
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „CZYSTE ŚRODOWISKO”
UL. Budowlana 3C
08-110 Siedlce