Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

KOLEJNY SUKCES GMINY STOCZEK!

 


1 miejsce na szczeblu regionalnym w konkursie „PRZYJAZNA WIEŚ”


Gmina Stoczek po raz kolejny udowodniła, że jest samorządem ambitnym i kreatywnym, co doceniło jednogłośnie siedmioosobowe jury konkursu ogłoszonego przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim pn.: „Przyjazna Wieś”. Konkurs miał za zadanie wyłonić najlepszy projekt infrastrukturalny zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Zgłosiliśmy zrealizowane w latach 2005-2007 zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji – Stoczek, Gajówka Wschodnia – Etap I”, które rozwiązało kwestie związane z gospodarką ściekową na terenie miejscowości Stoczek i Gajówki Wsch.


Jury najwyżej oceniało zgłoszone zadania pod kątem:

  • pomysłowości, modelowości  i innowacyjności wynikającej z zastosowanych technik;
  • Funkcjonalności i poziomu wykorzystania projektu po jego zakończeniu;
  • Zasięgu (obszaru) realizacji;
  • Użyteczności i dostępności dla osób niepełnosprawnych;
  • Wpływu na rozwój gospodarczy regionu;
  • Wpływu na rozwój obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.

Zgłoszone zadanie jest jedną ze sztandarowych inwestycji gminy Stoczek, tym bardziej cieszy fakt, że zyskało tak wielkie uznanie oceniających.


Nagrodą za zdobycie 1 miejsca w województwie mazowieckim jest awans do edycji ogólnokrajowej oraz środki finansowe w  kwocie 7 000,00 zł. i zakup za nie kserokopiarki dla potrzeb urzędu gminy.


Uroczyste ogłoszenie wyników edycji regionalnej odbyło się 26 października w Urzędzie Marszałkowskim.

Wójt Gminy Stoczek odbierający nagrodę z rąk Pana Marszałka Adama Struzika

List gratulacyjny przekazany przez Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego

Opracowanie: Emilia Buczyńska-Kołodziejek, Z-ca Wójta Gminy Stoczek

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Data publikacji: 27 października 2009 r.

Wprowadzenie: Administrator