Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 9

Karta usługi Nr USC - 9
POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego i wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowód osobisty.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa - 11 zł.

Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie oświadczenia oraz wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa następuje „od ręki”.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od czynności odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
Oświadczenie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).