Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 8

Karta usługi Nr USC - 8
NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie protokołu i wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste rodziców, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka  jeśli nie zostały sporządzone w  USC Stoczek

 

OPŁATY
Nie podlega opłacie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu przybycia do USC

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Stoczku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
Konieczne osobiste stawiennictwo obojga rodziców. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat potrzebna jest zgoda dziecka wyrażona na piśmie.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz.788), ustawa z dnia 29 września 1986r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy