Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 6

Karta usługi Nr USC - 6
WPISANIE DO POLSKICH  KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (transkrypcja aktu)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu stanu cywilnego oraz wydanie jednego odpisu aktu skróconego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą"
 2. Załączniki:
 • odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
 • w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
  • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:

 • dokumenty stwierdzające tożsamość

 

OPŁATY

 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
 • za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

INNE INFORMACJE

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

 

FORMULARZ DO POBRANIA

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą (pdf)

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą (pdf)

Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą (pdf)

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).