Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 4

Karta usługi Nr USC - 4
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI  PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie zapewnienia, wydanie zaświadczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dowód osobisty, odpis  skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
Powyższych odpisów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC Stoczek.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 8:00 - 14:00 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu złożenia wniosku w USC

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Sądu Rejonowego w Węgrowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia

 

INNE INFORMACJE
Wniosek składa się osobiście w USC  w miejscu stałego zameldowania wnioskodawcy(bądź ostatniego stałego w przypadku jego braku).  Osoby przebywające za granicą zaświadczenie mogą uzyskać za pośrednictwem polskiej placówki konsularnej.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
USC – pokój nr 11

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U z 2012r. poz.1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy