Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 14

Karta usługi Nr USC - 14
ZMIANA IMION I NAZWISK

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o zmianie imion (nazwisk)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi - 37 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu  lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem polskiego konsula. Aktualny dowód osobisty do wglądu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska (pdf)

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10 z późn. zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2013r. poz. 267 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012r. poz. 1282)