Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 13

Karta usługi Nr USC - 13
WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby zwracającej się o wydanie odpisu,
  2. Dokument wykazujący interes prawny – tylko w przypadku wnioskodawcy nie będącego wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem bądź przedstawicielem  ustawowym osoby, której akt dotyczy.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa wynosi: 22 zł -  za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł  – za odpis zupełny.
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w  Stoczku  Nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020
Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we właściwych przypadkach.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od 7 do 10 dni roboczych

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego (pdf)

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).