Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 10

Karta usługi Nr USC - 10
REJESTRACJA/ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego, sporządzenie aktu, wydanie 3 szt. odpisu aktu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego:

 1. W kraju:
  • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzający zniszczenie lub zaginięcie całości lub części księgi stanu cywilnego,
  • dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu(datę i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, stan cywilny) oraz ustalić czy, gdzie i kiedy został sporządzony akt pierwotny,
  • dowód osobisty wnioskodawcy,
 2. Za granicą:
  • dokumenty, które pozwolą odtworzyć treść aktu(datę i miejsce zdarzenia, dane personalne osób, których akt dotyczy i ich rodziców, stan cywilny oraz ustalić czy gdzie i kiedy został sporządzony akt pierwotny,
  • tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przez tłumacza przysięgłego , dowód osobisty wnioskodawcy.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty wpływu wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC  przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
We wniosku osoba zainteresowana powinna zawrzeć oświadczenie strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA

Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu urodzenia (pdf)

Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu małżeństwa (pdf)

Wniosek o rejestrację/odtworzenie aktu zgonu (pdf)

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264 z późn. zm.) ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2012r. poz. 1282)