Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr USC - 1

Karta usługi Nr USC - 1
ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA (Sporządzenie aktu urodzenia)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu skróconego aktu.

WYMAGANE DOKUMENTY
Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza. Dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców. W przypadku dziecka pozamałżeńskiego: wdowa powinna przedstawić odpis aktu zgonu męża, rozwiedziona lub pozostająca w separacji odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, panna odpis aktu urodzenia.
W/w odpisów nie przedstawia się jeżeli akty te zostały sporządzone w USC Stoczek

 

OPŁATY
Sporządzenie aktu urodzenia i pierwszy odpis aktu urodzenia są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu przybycia do Urzędu

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmawiającej dokonania czynności przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE
Zgłoszenia może dokonać matka lub ojciec dziecka osobiście (oboje rodzice w przypadku dokonania uznania ojcostwa) lub za pośrednictwem USC w miejscu zameldowania rodziców dziecka.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
---

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)