Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-9

Karta usługi Nr RPO-9
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13, tel. 25 6919020 wew. 27  e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
W przypadku zawarcia ugody przed geodetą wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego zawierający oznaczenie i lokalizację nieruchomości.
  2. Załącznik: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (oryginał dokumentu do wglądu)

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.
Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy sądowi, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

INNE INFORMACJE
Czynności ustalenia przebiegu granicy na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek dostępny w pokoju nr  13

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy