Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-7

Karta usługi Nr RPO-7
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE  PRZETARGOWYM

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13, tel. 25 6919020 wew. 27  e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Czynności podejmuje się z urzędu względnie na wniosek strony

 

OPŁATY

Koszty:

  • cena sprzedaży nieruchomości wylicytowana w  przetargu,
  • sporządzenia aktu notarialnego.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 6 miesięcy  od dnia podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy Stoczek  w zależności od charakteru sprawy i wymaganych dokumentów

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu  w terminie 7  dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu pisemnego  do Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Sprzedaż nieruchomości następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy – w formie uchwały..

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Czynności podejmuje się  z urzędu względnie na wniosek strony

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37 ust.1, 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy