Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-6

Karta usługi Nr RPO-6
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13 , tel. 254 6919020 wew. 26 e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej - ZEZWOLENIE


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek
  2. Kopia tytułu prawnego władania nieruchomością
  3. Mapa lub rysunek określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych

 

OPŁATY

Opłata za usunięcie drzew lub krzewów, wg: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • do 1  miesiąca
  • do 2  miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. W przypadku kilku współwłaścicieli wymagana jest zgoda wszystkich.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek dostępny w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy