Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-2

Karta usługi Nr RPO-2
WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13 , tel. 254 6919020 wew. 26 e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek
  2. Załączniki do wniosku: szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000  lub 1:500, z zaznaczeniem lokalizacji zjazdu z podaniem jego wymiarów, wyrys i wypis z ewidencji gruntów

 

OPŁATY
Opłata skarbowa: za zezwolenie – 82,00 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020 z adnotacją dotyczącą zezwolenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.
Powyższe opłaty nie dotyczą inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od złożenia  wniosku, a sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
We wniosku należy określić rodzaj zjazdu (indywidualny, publiczny),

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druki dostępne w pokoju nr  13

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2004 Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy