Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-11

Karta usługi Nr RPO-11
ZATWIERDZENIE  PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13, tel. 25 6919020 wew. 27  e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  2. Załączniki:
  • protokół z przyjęcia granic,
  • wykaz zmian gruntowych,
  • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  • mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635)

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 14 dni od złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
W przypadku podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu, do wniosku o podział oprócz powyższych dokumentów należy dołączyć dodatkowo:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 96 ust 1 i art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2012r. poz. 1282)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy