Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO-10

Karta usługi Nr RPO-10
OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13, tel. 25 6919020 wew. 27  e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości


WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału.
  2. Załączniki:
  • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • decyzje o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  • wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 punkt h ustawy o opłacie skarbowej

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Na postanowienie opiniujące podział przysługuje stronom prawo złożenia zażalenia  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości dostępny w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 93 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy