Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr RPO - 1

Karta usługi Nr RPO-1
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
pokój nr 13 , tel. 254 6919020 wew. 26 e-mail RPO@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek
  2. Załączniki do wniosku:
  • kopia mapy ewidencyjnej,
  • kopia mapy zasadniczej z naniesioną lokalizacją przedmiotu inwestycji,
  • kopia wypisu /ów/ z ewidencji gruntów

 

OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do jednego miesiąca od złożenia kompletnego wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
-

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druki dostępne w pokoju nr  13

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 260 )

 

Opracownaie: Jolanta Kowalik – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy