Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 9

Karta usługi Nr PF - 9
ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat lokalnych.   
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej,
pokój nr 8  tel. 25 6919020 wew.30 email : podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej przez osoby fizyczne i prawne

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Deklaracja DT-1, załącznik do deklaracji DT-1, DT-1/A

 

OPŁATY
-

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Deklaracje na podatek od środków transportowych za dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 lutego, korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia ( nabycie, zbycie pojazdu)

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. Nr 8

 

PODSTAWA PRAWNA
Art. 9 ust 1-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  Dz. U. z  2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

 

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy