Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Karta usługi Nr PF - 8

Karta usługi Nr PF - 8
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY,
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat lokalnych.   
Podinspektor d.s wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej,
pokój nr 8  tel. 25 6919020 wew.30 email : podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej

 

WYMAGANE DOKUMENTY
W zależności od rodzaju sprawy:

  • wniosek o odroczenie terminu płatności podatku  lub
  • podanie o umorzenie zaległości podatkowej lub
  • podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej,

dokumenty potwierdzające wniosek podatnika i inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego

 

OPŁATY
-

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej  w ciągu 2 miesięcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stocze

 

INNE INFORMACJE
Złożenie informacji, korekty informacji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości)

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. Nr 8

 

PODSTAWA PRAWNA

Art.  67a i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. , poz. 749 ze zm.)

 

 

Opracownaie: Marzena Chmura – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy